Albeda spelregels

Welke spelregels horen bij Albeda College?

Huisregels

Net als bij jou thuis gelden op school bepaalde afspraken. Over hoe je met elkaar omgaat en wat je van elkaar kunt verwachten. Daarom hebben we op school huisregels.

Aanwezigheidsregistratie
Bij het Albeda College registreert de docent of je aanwezig bent. Ook wanneer je te laat komt of eerder weggaat, wordt dit door de docent geregistreerd. Dit registreren gebeurt via een digitaal systeem. Je bent zelf verantwoordelijk voor je aanwezigheid en daarom vragen we je om zelf je aanwezigheid te controleren. Dit kan door in te loggen op het Portaal en vervolgens te klikken op Aanwezigheidsregistratie Overzicht van de huidige en de vorige week. Controleer dit overzicht minimaal één keer per week.

Klopt de registratie niet? Meld dit dan direct bij je studieloopbaanbegeleider (slb’er). Reageer je niet binnen twee weken, dan ga je automatisch akkoord met hetgeen voor jou is geregistreerd. Let op, het is je eigen verantwoordelijkheid je aanwezigheidsregistratie in de gaten te houden en – indien nodig – hier tijdig op te reageren!

Verzuim
Soms kun je de les niet bijwonen of niet bij een schoolactiviteit aanwezig zijn. Dit heet verzuim. Hieronder lees je wat je moet doen in geval van verzuim en hoe de school hiermee omgaat.

Ziek
Wanneer je ziek bent dien je je vóór 9.00 uur af te melden via het hiervoor bestemde telefoonnummer van jouw locatie, tenzij hiervoor een andere regeling is afgesproken. Vraag dit na bij je studieloopbaanbegeleider. In het geval je jonger bent dan 18 jaar dienen je ouders of je wettelijke vertegenwoordiger je ziek te melden.

Met geldige reden afwezig
In een aantal gevallen kun je extra verlof aanvragen: bij religieuze feestdagen of bij ernstige ziekte of overlijden van een naast familielid.

Extra verlof aanvragen doe je bij je studieloopbaanbegeleider. Indien je hiervoor naar het buitenland moet, dan dien je speciaal verlof aan te vragen bij de onderwijsleider van je opleiding.

Zonder geldige reden afwezig
Zomaar wegblijven van school mag niet, net zoals wegblijven van je werk niet mag. Als je wegblijft van school, betekent dit dat je minder kans hebt om je opleiding met een diploma af te ronden. Zonder diploma wordt het een stuk moeilijker om werk te vinden. Als je afwezig bent zonder geldige reden, gaat je studieloopbaanbegeleider hierover met jou en je ouders in gesprek. We willen immers dat je naar school komt en alle lessen volgt.

Leerplicht en startkwalificatie
De overheid vindt het belangrijk dat jij een diploma haalt. Daarom heb je een leerplicht en een kwalificatieplicht. Deze laatste loopt door tot je een startkwalificatie hebt gehaald of tot je 18 jaar wordt. Ben je 16 of 17 jaar en 16 uur (al dan niet aaneengesloten) afwezig zonder geldige reden? Dan melden we dit aan de leerplichtambtenaar via het verzuimloket van DUO. Ook als je regelmatig spijbelt, geven we dit door. Je ouders krijgen dan een brief van de afdeling leerplicht van de gemeente. Als je te vaak zonder reden niet op school bent geweest, kan er een proces-verbaal worden opgemaakt.

Ben je tussen de 18 en 23 jaar en heb je nog geen diploma havo, vwo of mbo-niveau 2? Dan heb je nog geen startkwalificatie. Dit betekent dat de gemeente je volgt tot je 23ste, of tot je tenminste een mbo-diploma op niveau 2 haalt. Ook dan geldt dat als je) zonder geldige reden afwezig bent, de school melding kan maken bij het Regionaal Meld en Coördinatiepunt. Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Ben je 4 weken aaneengesloten niet aanwezig op school, dan zijn wij verplicht je te melden bij het DUO verzuimloket. In het ergste geval moeten we je uitschrijven uit de opleiding. Je studietoelage stopt en als je een prestatiebeurs hebt, moet je deze misschien terugbetalen. Voor meer informatie over dit onderwerp kun je terecht bij de onderwijsleider.

Gedrag
Op het Albeda College is respect voor anderen uitgangspunt. Onze medewerkers helpen jou graag en we verwachten dat jij bereid bent een ander te helpen. Verder hechten we veel waarde aan een prettige en veilige leeromgeving, in en rondom de school. Daar werken we samen aan door de volgende gedragsregels te volgen:

  • Studenten en medewerkers behandelen elkaar met respect, zelfs als ze het niet met elkaar eens zijn. Wanneer je elkaar pest, bedreigt of met elkaar vecht, kan dit leiden tot verwijdering van de opleiding.
  • De school moet een prettige omgeving zijn voor iedereen. Daarom laat je alle ruimten na gebruik netjes achter. Je eet en drinkt alleen in de kantine of in daarvoor aangewezen ruimten. Eten en drinken in lokalen, gangen, trappenhuizen en liften mag niet.
  • Het is verboden om alcohol, (soft)drugs en (steek)wapens mee naar school te nemen. We accepteren het ook niet als je op school onder invloed van drugs of alcohol bent.
  • Als je spullen pakt of meeneemt die niet van jou zijn, is dat diefstal. Betrappen we je op diefstal, dan schakelen we de politie in en verwijderen we je van school.

Over deze regels, rechten en plichten lees je meer in het studentenstatuut. Hier lees je ook wat er gebeurt als je je niet aan de regels houdt. Bijvoorbeeld dat we in de meeste gevallen je ouders informeren. Soms gelden per opleiding aanvullende of afwijkende regels. Deze lees je in de studiehandleiding of in een aanvullend deel van de schoolgids.