Begeleiding bij Maasstad

 

Hoe is de begeleiding geregeld?
Het Maasstad Ziekenhuis stimuleert graag jonge talenten om maximaal rendement uit hun stageperiode te halen. Wij zien stagiairs als een welkome aanvulling. Ze hebben vaak nieuwe, frisse inzichten en ondersteunen de verschillende afdelingen.

Je wordt begeleid door een praktijkopleider van een afdeling. Deze zorgt voor je introductie binnen het ziekenhuis, je afdeling en een eventuele beoordeling van je project aan het eind van de dag.

In principe ben je als student boventallig en heb je hierdoor tijd om aan je opdrachten te werken. De werkzaamheden en taken zijn dusdanig ingericht dat je een goed beeld krijgt van de praktijk van het vakgebied en bedrijfsmaatschappelijke situaties.

Tijdens het project wordt een beroep gedaan op je zelfstandigheid, initiatief, verantwoordelijkheid, aanvaarden van leiding e.d. Je hebt de beschikking over een adequate werkplek en noodzakelijke hulpmiddelen.

De taken van een praktijkopleider:

  • Begeleiden van studenten in de ontwikkeling van hun beroepsopleiding, vanuit het perspectief van de beroepspraktijk.
  • Studenten enthousiast maken voor de werkpraktijk en het vakgebied.
  • Studenten begeleiden tijdens het werk door te observeren, helpen, aanwijzingen te geven, reflecteren.
  • Instructies geven over de benodigde handelingen en vaardigeden.
  • Mede-beoordelen van de resultaten van gedrag van de studenten.

De begeleidende docent van het Albeda coördineert en begeleidt:

  • De gemaakte opdrachten per week via Highwayplus.nl.
  • De wekelijkse aanwezigheid van de studenten.
  • De eindevaluatie, gecombineerd met de eindpresentaties van studenten, aan het einde van het traject.