Careyn begeleiding

Hoe is de begeleiding geregeld?
Leren bij Careyn, terwijl je een FD opleiding doet bij Albeda College. Best een unieke combinatie! Careyn is de ‘praktijkbiedende organisatie’; hier doen de FD-studenten hun opdrachten. De FD-studenten voeren werkzaamheden uit in standaard en veel voorkomende situaties. In plaats van een boek, wordt Highway gebruikt. Een online opdrachtenbank met allerlei deelverzamelingen. Wie een woord intypt in de zoekbalk, krijgt alle suggesties waar dat woord in voorkomt. Superhandig! Zo kun je snel de opdracht vinden die bij het werk past.

Mevr. Joke van Galen is de praktijkbegeleider namens Careyn, de praktijkbiedende organisatie. Zij coördineert de plaatsing van alle stagiaires en leerlingen bij de locaties van Careyn. Mevr. Van Galen is per e-mail bereikbaar op j.vangalen@careyn.nl

Diverse werkbegeleiders van de locaties  en afdeling(-en) zijn het aanspreekpunt voor de opdrachten die tijdens het werk worden uitgevoerd. De werkbegeleiders zijn kundige mensen met jarenlange ervaring in de zorg.

De taken van een werkbegeleider:

  • Begeleiden van studenten in de ontwikkeling van hun beroepsopleiding, vanuit het perspectief van de beroepspraktijk.
  • Studenten enthousiast maken voor de werkpraktijk en het vakgebied.
  • Studenten begeleiden tijdens het werk door te observeren, helpen, aanwijzingen te geven, reflecteren.
  • Instructies geven over de benodigde handelingen en vaardigeden.
  • Mede-beoordelen van de resultaten van gedrag van de studenten.

Mevr. Annèt Hollander is namens Albede College de contactpersoon voor alle studenten. Zij coördineert en begeleidt:

  • De dagevaluatie: groepsevaluatie bij Careyn, meestal aan het einde van de middag.
  • De trajectevaluatie, halverwege het traject.
  • De eindevaluatie evt. gecombineerd met presentaties van studenten, aan het einde van het traject.

Mevr. Hollander is per e-mail bereikbaar op A.Hollander@albeda.nl