De Zellingen Begeleiding

Hoe is de begeleiding geregeld?
De Zellingen stimuleert graag jonge talenten om maximaal rendement uit hun opleiding te halen. Wij zien het project FD in Gezondheidszorg als een welkome aanvulling. Studenten hebben vaak nieuwe, frisse inzichten en ondersteunen de verschillende afdelingen.

Je wordt begeleid door een werkbegeleider, praktijkopleider of door de leidinggevende van een afdeling. Deze zorgt voor je introductie binnen de instelling, je afdeling en een beoordeling van je werkervaringsperiode.

In principe ben je boventallig en heb je hierdoor tijd om aan je opdrachten te werken. De werkzaamheden en taken zijn dusdanig ingericht dat je een goed beeld krijgt van de praktijk van het vakgebied FD in de zorg en bedrijfsmaatschappelijke situaties.

Tijdens je stage wordt een beroep gedaan op je zelfstandigheid, initiatief, verantwoordelijkheid, aanvaarden van leiding e.d. Je hebt de beschikking over een adequate werkplek en noodzakelijke hulpmiddelen.

De taken van een werkbegeleider (diverse werknemers van de Zellingen):

  • Begeleiden van studenten in de ontwikkeling van hun beroepsopleiding, vanuit het perspectief van de beroepspraktijk.
  • Studenten enthousiast maken voor de werkpraktijk en het vakgebied.
  • Studenten begeleiden tijdens het werk door te observeren, helpen, aanwijzingen te geven, reflecteren.
  • Instructies geven over de benodigde handelingen en vaardigeden.
  • Mede-beoordelen van de resultaten van gedrag van de studenten.

Mevr. Cleophas (ajcleophas@zellingen.nl)  is de coördinator vanuit de Zellingen. Zij is dan ook de leidinggevende van de werkbegeleiders vanuit de Zellingen

Dhr. J(oop) Hogerwerf is namens Albeda College de contactpersoon voor alle studenten die het project FD in de Gezondheidszorg bij de Zellingen doen.
Hij is je coach vanuit het Albeda college en begeleidt:

  • De dagopening (7.00 uur) en dagevaluatie (15.00 uur - 15.30 uur) en tussentijdse individuele coaching bij De Zellingen,
  • De trajectevaluatie, halverwege het traject.
  • De eindevaluatie, gecombineerd met presentaties van studenten, aan het einde van het traject.

Dhr. Joop Hogerwerf is per e-mail bereikbaar op J.Hogerwerf@albeda.nl