Disclaimer

Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat niet alle copyrights van de in de uitgave opgenomen illustraties geregeld zijn. Degene die meent alsnog rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met de uitgever.

Misschien vind je het leuk om informatie van deze website te delen met anderen. Hiervoor gelden richtlijnen die in een zgn. Creative Commons-licentie zijn opgenomen. Een hele mond vol, nietwaar?

Eigenlijk is het heel simpel. Zolang jij je houdt aan het set van voorwaarden en condities die makers en andere rechthebbenden hebben gesteld om originele auteurswerken en ander materiaal waar auteursrecht en bepaalde andere rechten op rusten te delen, is er niks aan de hand.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  1. Als je de inhoud van Highway+ wilt delen met iemand anders, dan ben je altijd verplicht om de naam ‘Highway+’ in de bronvermelding te noemen. Als je Highway+ gebruikt, bijvoorbeeld als docent, begeleider, leerling of student, dan gebeurt dat automatisch al. Een voorbeeld: Als je een opdracht afrondt, wordt er netjes de naam ‘Highway+’ vermeld. Zo weet de ontvanger precies waar de inhoud vandaan komt.
  2. Wil je de inhoud gebruiken, bijvoorbeeld voor opleidingsdoeleinden? Dat mag, maar alleen als je vervolgens het afgeleide werk onder dezelfde of vergelijkbare condities uitbrengt. Er geldt dan nog een spelregel: vermeld ‘Highway+’ in de bronvermelding. Doe je dit niet, dan schendt je de licentievoorwaarden.
  3. Het gebruik van inhoud voor commerciële doeleinden is niet toegestaan! Stel: je bent een uitgever. En je denkt ‘wat een leuke opdrachten, die ga ik gedeeltelijk of geheel in mijn eigen werk gebruiken’. Nou… Dat mag niet. Zou je het toch doen, dan schendt je de licentievoorwaarden. Immers, een uitgever wordt verondersteld de inhoud voor commerciele doeleinden te willen gebruiken. En dat mag niet.