Assisteren bij (kleine) verbouwingswerkzaamheden

  📧
Assisteren bij (kleine) verbouwingswerkzaamheden
Je bent er bijna Terug
Klussen maar
Onderhoud, techniek & huismeesterschap

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het assisteren bij (kleine) verbouwingswerkzaamheden.
 • heeft veilig en ergonomisch gewerkt.
 • heeft (in samenspraak met de huismeester) maatregelen genomen om de overlast te beperken.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Bij Careyn wonen mensen voor kortere of langere tijd. Als er een nieuwe bewoner komt, moet er wel eens iets veranderd worden aan de inrichting van een kamer. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een tussenwandje. Ook moet er wel eens iets vervangen worden zoals bijvoorbeeld een aanrechtblad. Al deze kleine verbouwingswerkzaamheden moeten goed gebeuren. Maar het liefst zonder overlast voor de bewoners. Help jij mee? 

Wat moet je doen
 1. Bespreek met de huismeester (klusjesman) welke klus moet worden uitgevoerd. Stel vragen en zoek uit wat er allemaal moet gebeuren om de klus te klaren. Hierbij kun je denken aan vragen als:
  • Welke gereedschappen en materialen heb je nodig? En wie zorgt daarvoor?
  • Heb je beschermende kleding nodig?
  • Zijn er veiligheidsrisico's? En zo ja, hoe voorkom je ongelukken?
  • Wat gebeurt er om overlast te beperken?
  • Welke kritieke punten zijn op de verbouwingwerkzaamheden van toepassing?
 2. Assisteer bij een verbouwingsklus. Let op! Een klus moet veilig gebeuren. Voer de werkzaamheden stap voor stap in een logische volgorde uit. Twijfel je? Vraag dan hulp aan de huismeester (klusjesman).
   
 3. Rond de klus af. Controleer zelf je werk op kwaliteit. Vraag vervolgens aan je huismeester (klusjesman) feedback op het resultaat.
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je hebt jouw taak of werkwijze afgestemd met de huismeester (klusjesman).
 • Je hebt maatregelen genomen om de overlast te beperken.
 • Je hebt veilig en ergonomisch gewerkt. Indien nodig heb je de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het klussen gebruikt.
 • Je hebt je werk gecontroleerd op kwaliteit; daarna heb je aan huismeester (klusjesman) feedback gevraagd op het resultaat. 
60+ min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.