Assisteren bij schilderwerkzaamheden

  📧
Assisteren bij schilderwerkzaamheden
Je bent er bijna Terug
Een likje verf
Onderhoud, techniek & huismeesterschap

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • is goed op de hoogte van de voorbereiding op het daadwerkelijke verven zoals schuren, ontvetten, afplakken.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het voorbereiden en uitvoeren van het schilderwerk.
 • heeft het eigen werk gecontroleerd op kwaliteit en feedback gevraagd aan de werkbegeleider.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Waar geleefd wordt, moet wel eens geschilderd worden. De bewoners en medewerkers van Careyn maken veel gebruik van loop- en tilmiddelen. Die stoten wel eens ergens tegen aan. De muren en deuren kunnen daarom vaak wel een extra likje verf gebruiken. De huismeester (klusjesman) is verantwoordelijk voor het schilderonderhoud. Dat kan gaan van het texen van een muurtje tot kleine herstellende schilderwerkzaamheden. Help jij hem mee?

Wat moet je doen
 1. Bereid je voor op het schilderwerk. Maak een stappenplan. Dit doe je door het stellen van vragen, zoals:
  • Wat moet er geschilderd worden?
  • Welke verf wordt daarvoor gebruikt?
  • Lees de etiketten van de verf zorgvuldig en neem de instructies mee in je voorbereiding.
  • Is er specifieke voorbereiding nodig zoals ontvetten, afplakken of schuren?
  • Zijn er veiligheidsvoorschriften?
  • Hoe zorg je ervoor dat mensen straks niet tegen je net geverfde deur aanlopen?
  • Hoe voorkom je overlast?
 2. Assisteer bij de schilderwerkzaamheden. Werk netjes en veilig. Pas op met trappen en ladders! Zorg er altijd voor dat deze op een stabiele ondergrond staan en verplaats ze regelmatig.
   
 3. Rond de klus af. Controleer je werk op kwaliteit. Vraag vervolgens aan de werkbegeleider  feedback op het resultaat.
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen en je goed voor te bereiden.
 • Je hebt zorgvuldig en veilig gewerkt.
 • Je hebt de voorbereidingsmaatregelen nauwgezet uitgevoerd; je hebt er voor gezorgd dat de schilderwerkzaamheden geen overlast gaven.
 • Je hebt je werk zelf gecontroleerd op kwaliteit. Daarna heb je feedback gevraagd aan de huismeester (klusjesman).
60+ min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.