Het afnemen van een enquête

  📧
Het afnemen van een enquête
Je bent er bijna Terug
Mag ik u wat vragen?
Facility & overig

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het afnemen van een enquête.
 • heeft zijn/haar werkwijze flexibel en correct op de omstandigheden afgestemd.
 • heeft met zijn/haar begeleider overlegd wat er met de ingevulde enquêtes moet gebeuren.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Is Careyn goed te bereiken met het openbaar vervoer? Wat vindt u van de ligging van Careyn? Hoe ziet de buitenruimte eruit? Hoe is de entree? Wat mist u nog? Het zijn allemaal vragen die je kunt stellen als je wilt onderzoeken wat mensen vinden van de facilitaire dienstverlening van Careyn. Zijn ze tevreden? Of juist helemaal niet? En wat moet er volgens hen anders?

Zo'n lijst met vragen noem je een enquête. Via een enquête kom je erachter wat je goed doet. Maar ook wat je fout doet. Dat is mooi, want dan kun je het verbeteren. Help jij mee om de zorg van Careyn te verbeteren?

Wat moet je doen
 1. Zoek uit welk onderzoek er gedaan moet worden. Hierbij kun je denken aan vragen als:
  • Wat wordt er onderzocht?
  • Wie is de doelgroep? Bijvoorbeeld bewoners of bezoekers.
  • Is er al een vragenlijst/enquête?
  • Hoe wordt de enquête afgenomen. Via de telefoon of via de mail?
  • Wat moet jij doen?
  • Wat heb je allemaal nodig om de enquête af te nemen?
  • Hoe ga je er voor zorgen dat iedereen de enquête invult?
  • Hoe spreek je de mensen aan?
  • Tot wanneer kunnen mensen de enquête invullen?
 2. Voer de enquête uit. Blijf altijd vriendelijk en beleefd. Gebruik de voorgeschreven middelen. Heb je een beter idee? Bespreek dit dan met de Facilitair coördinator van Careyn.
   
 3. Informeer bij je begeleider of je de enquête goed hebt uitgevoerd. Vraag hem wat er met de ingevulde enquêtes moet gebeuren. 
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je hebt je goed voorbereid op het uitvoeren van de enquête.
 • Je hebt je werkwijze aangepast aan de manier van enquêteren.
 • Je hebt een enquête uitgevoerd. Daarna heb je de juiste opvolging gedaan.
60+ min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.