Kleine klussen doen
Je bent er bijna Terug
Fix het even
Onderhoud, techniek & huismeesterschap

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het uitvoeren van een kleine onderhoudsklus.
 • heeft indien van toepassing de veiligheidsvoorschriften opgevolgd en maatregelen genomen om overlast te voorkomen.
 • heeft zijn/haar werk zelf gecontroleerd op kwaliteit en feedback gevraagd aan de huismeester (klusjesman).

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

De locaties van Careyn beschikken over appartementen, kamers, woonvilla's en vaak nog veel meer. Daar gaat wel eens iets kapot. De huismeester (klusjesman) heeft het overzicht van de dingen die er moeten gebeuren. Denk aan een kraan of een deurklink die vervangen moet worden. Help jij mee bij deze kleine reparaties?

Wat moet je doen
 1. Zoek uit wat er moet gebeuren en hoe je dit moet aanpakken. Hierbij kun je denken aan vragen als:
  • Wat moet er precies gebeuren?
  • Wanneer moet het klaar zijn?
  • Zijn er veiligheidsvoorschriften?
  • Wie zorgt voor de benodigde spullen?
  • Hoe voorkom je overlast?
  • En wie moet je waarschuwen als het tegenzit?
 2. Assisteer bij een willekeurige klus. Voer de werkzaamheden netjes en zorgvuldig uit. Denk aan de veiligheid van anderen, maar ook aan die van jezelf.
 3. Rond de klus af. Controleer je werk op kwaliteit. Vraag vervolgens aan de huismeester (klusjesman) feedback op het resultaat.
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je hebt zorgvuldig en veilig gewerkt.
 • Je hebt maatregelen genomen om overlast te voorkomen.
 • In geval van veiligheidsmaatregelen heb je deze nauwgezet uitgevoerd.
 • Je hebt de klus afgerond en gecontroleerd op kwaliteit.
 • Je hebt feedback gevraagd op het eindresultaat aan de huismeester (klusjesman).
60+ min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.