Gespreksagenda opstellen voor een begeleidingsgesprek

  📧
Gespreksagenda opstellen
Je bent er bijna Terug
Zullen we?
Begeleiding

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de inhoud van het gesprek voorbereid.
 • heeft de gespreksagenda in begrijpelijk Nederlands opgesteld; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de gespreksagenda tijdig verstuurd; de technische inhoud zoals ‘initiatief’ en ‘datum/tijdstip’ zijn correct.

 

 

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Zomaar met je begeleider vanuit het niets gaan kletsen? Niet zo effectief. Je kunt beter van tevoren nadenken over de inhoud van een gesprek:

 • De aanleiding: waarom neem je deel aan het gesprek
 • Het doel: wat je wilt bereiken
 • De onderwerpen: wat je wilt bespreken
 • De acties of afspraken: hoe je na het gesprek verder gaat 
Wat moet je doen
 1. Plan een datum en moment voor het begeleidingsgesprek. Vindt het gesprek op verzoek van je begeleider plaats? Dan is meestal de datum en het tijdstip aan jou bekend gemaakt. Als dit zo is, kun je verder naar punt 2.
   
 2. Denk eerst even goed na over het te voeren gesprek. Je kunt jezelf afvragen:
  • Waarom is het gesprek nodig?
  • Wie heeft het initiatief genomen? Jij of je begeleider?
  • Wat wil jij bereiken? Minder gedoe, een betere samenwerking, concrete resultaten, bijvoorbeeld betere cijfers voor toetsen? Wil je informatie krijgen van je docent of begeleider? Of alleen maar iets kwijt?
  • Wat wil je bespreken? Iets persoonlijks? Of heeft het te maken met theorie, stage of praktijk? Gaat het om jou of eigenlijk om een ander. 
 3. Stel een gespreksagenda op door de vragen te beantwoorden. Om bij de vragen te komen, moet je op ‘Opdracht afronden’ klikken.
Voldoende
 • Je hebt de gespreksagenda opgesteld volgens het richtsnoer; je hebt alle vragen beantwoord.
 • Je hebt de agenda tijdig aan je begeleider verstuurd. 
tot 60 min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.