Maken van een gespreksverslag

  📧
Maken van een gespreksverslag
Je bent er bijna Terug
Afgesproken!
Begeleiding

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft kernachtig samengevat waarover het gesprek gaat. Denk daarbij aan vragen als: wat, waar, wanneer en wie?
 • gaat in op de meest relevante gesprekspunten. De hoofdlijnen vav de onderwerpen en diverse reacties zijn goed weergegeven.
 • heeft de afspraken vastgelegd; deze kunnen dienen als startpunt voor een eventueel volgend gesprek.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Een gespreksverslag is een korte samenvatting van wat er allemaal besproken is. Het wordt geschreven in chronologische volgorde. Dit betekent dat je de gespreksonderwerpen in de volgorde van het verloop van het gesprek behandelt: wat is eerst besproken en wat daarna? De afspraken zijn natuurlijk het belangrijkst. Die brengen je dichter bij je doel. Anderen kunnen jou aanspreken op afspraken. Maar… jij kunt dat andersom natuurlijk ook. Wees dus concreet en zet de afspraken op een rijtje. 

Wat moet je doen
 1. Voer eerst een gesprek. Wat voor soort gesprek je voert, maakt niet uit. Het kan een begeleidingsgesprek zijn, een evaluatiegesprek, een functioneringsgesprek…
   
 2. Stel een gespreksverslag op door de vragen te beantwoorden. Om bij de vragen te komen, moet je op ‘Opdracht afronden’ klikken.
Voldoende
 • Het is duidelijk waarover het gesprek is gegaan: onderwerp/aanleiding, locatie, datum en deelnemers aan het gesprek.
 • De afspraken zijn correct en kernachtig beschreven; het is duidelijk wie wat moet doen en wanneer dat klaar is.
tot 60 min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.