Maken van een persoonlijk activiteitenplan (PAP)

  📧
Maken van een persoonlijk activiteitenplan (PAP)
Je bent er bijna Terug
Dichter bij je doel!
Begeleiding

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft een goede opzet gemaakt van een PAP; een compacte weergave van praktische  ontwikkelingsdoelen van de student eventueel in relatie tot doelen die door school of (stage-)bedrijf zijn gesteld.
 • is voldoende concreet over acties, hulpbronnen en randvoorwaarden.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Beter worden in iets. Moeilijk? Niet als je duidelijk hebt wat je wilt bereiken en hoe. Hoe duidelijker je bent over je acties die je wilt ondernemen, hoe beter. Zo’n lijst met acties wordt een ‘persoonlijk activiteitenplan’ genoemd, oftewel een ‘PAP’. Een PAP maken is heel simpel. Beantwoord de vragen en deel je PAP met je begeleider.

Wat moet je doen

Stel een PAP op door de vragen te beantwoorden. Om bij de vragen te komen, moet je op ‘Opdracht afronden’ klikken.

Voldoende

Het is duidelijk:

 • Wat je wilt bereiken, wat je doel is.
 • Aan welke (kern-)taken of competenties je wilt werken.
 • Op welke manier je dat denkt te kunnen bereiken.
 • Wie jou bij de acties kan helpen.
 • Wat je nodig hebt om de acties goed te kunnen doen.
 • Wanneer je denkt de acties afgerond te hebben.
tot 60 min.
***
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.