Het jargon van de poli’s leren kennen

  📧
Het jargon van de poli’s leren kennen
Je bent er bijna Terug
Waar moet u precies zijn?
Introductie

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft de opdracht stap voor stap uitgevoerd.
 • heeft de opdracht individueel afgerond, ook al is er tijdens de opdracht samengewerkt.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd. Eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, een nader onderzoek naar de specialismen en poliklinieken van Maasstad Ziekenhuis.
 • heeft de vragen foutloos beantwoord (bij afronding).

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Als je gasten gaat doorverwijzen, moet je wel even weten waar ze naartoe moeten nietwaar. Dat kun je natuurlijk gewoon vragen; uit jezelf. Dat noemen we ‘proactief’ zijn. Het is dus de bedoeling dat je actief op de gasten afstapt en vraagt waar zij in het ziekenhuis moeten zijn. Meestal zal de gast jou de naam van de polikliniek geven (in spreektaal: ‘de poli’). Poliklinieken hebben namen, die verwijzen naar het medisch specialisme dat er gevestigd is. Weet jij wat ze betekenen? En weet je dat in het Maasstad Ziekenhuis een van de drie Nederlandse brandwondencentra is gevestigd?

Wat moet je doen
 1. Lees eerst het volgende:
  Een aandoening is een verzamelnaam voor alles wat afwijkend is aan lichaam of geest. Wie voor een aandoening naar het ziekenhuis moet, krijgt daar de behandeling(en) aangeboden die hij nodig heeft. De artsen en verpleegkundigen werken samen in een specialisme; een arts mag zich ‘specialist’ noemen als hij/zij in een erkend register is ingeschreven. Is een behandeling kortdurend? Dan wordt meestal de polikliniek bezocht. Soms is een dagbehandeling nodig. Zijn er meerdere behandelingen of duurt de behandeling langer dan één dag? Dan moet de patiënt in het ziekenhuis blijven. Dat wordt een opname genoemd.
 2. Zoek de betekenis op van de specialismen en poliklinieken van het Maasstad Ziekenhuis. Het is de bedoeling dat je ze van buiten leert! Dat is nodig, omdat je anders onmogelijk kunt beginnen aan het ontvangen en doorverwijzen van gasten. Studeren dus!
 3. Check het rijtje van de online meest gezochte specialismen.
  Ken jij de betekenissen uit je hoofd?
 4. In het Maasstad Ziekenhuis worden inloopspreekuren en informatieavonden georganiseerd. Deze zijn vrij toegankelijk voor bezoekers. Het is heel belangrijk dat je de evenementen checkt voorafgaand aan je dienst! Beetje jammer als de gast beter weet wat welk evenement er wordt georganiseerd dan jij, toch? 
Voldoende
 • Je hebt de vragen (bij afronding) correct en volledig beantwoord.
 • Je kunt het verschil uitleggen tussen een aandoening, een behandeling, een specialisme, een polikliniek en een opname afdeling.
 • Je kunt voorbeelden noemen van de poliklinieken, waar patiënten en bezoekers naar doorverwezen zullen worden.
 • Je kunt de betekenis van de poliklinieken spontaan opnoemen.
 • Tijdens de opdracht ben je proactief op zoek geweest naar informatie over het Maasstad Ziekenhuis.
 • Tijdens de opdracht heb je initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Tijdens de opdracht heb je goed samengewerkt, zonder gedoe of geklooi.
 • Je hebt waar nodig initiatief getoond door vragen te stellen.
60+ min.
**
18+

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.