De spelregels van Maasstad leren kennen

  📧
De spelregels van Maasstad leren kennen
Je bent er bijna Terug
Hoe werkt dat hier?
Introductie

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft de opdracht stap voor stap uitgevoerd.
 • heeft de opdracht individueel afgerond, ook al is er tijdens de opdracht samengewerkt.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd. Eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het bestuderen en/of bespreken van de spelregels van het Maasstad Ziekenhuis.
 • heeft de vragen foutloos beantwoord (bij afronding).

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Patiënten die in een ziekenhuis komen, hebben vaak al genoeg aan hun hoofd. Ze zijn tenslotte ziek. Om er voor te zorgen dat de patiënten zich volledig op hun herstel kunnen richten, heeft het Maasstad Ziekenhuis regels opgesteld.

Naast deze huisregels is er ook een gedragscode van toepassing voor iedereen die het ziekenhuis betreedt. Zo kan er goed gewerkt worden en draagt iedereen bij aan voorspoedig herstel.

Wat moet je doen
 1. Check de spelregels.
  Heb je vragen? Stel ze dan gewoon. Dat kan tijdens de kennismakingsbijeenkomst, maar ook later als je eenmaal aan het werk bent.
 2. Optioneel
  Bespreek de spelregels, huisregels en de gedragscode met elkaar. Waarom zijn de spelregels zo belangrijk, denk je?
 3. Rond de opdracht individueel af (online!) en beantwoord de vragen die bij de afronding worden gesteld. 
Voldoende
 • Je kunt in de belangrijkste spelregels van Maasstad noemen; de vragen bij de afronding zijn juist beantwoord.
 • Je kunt vertellen wat er gebeurt als de spelregels niet worden opgevolgd.
 • Tijdens de opdracht heb je initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Tijdens de opdracht heb je goed samengewerkt, zonder gedoe of geklooi.
60+ min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.