Brandveiligheidsronde lopen

  📧
Brandveiligheidsronde lopen
Je bent er bijna Terug
Brand!
Conciërge

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft zijn/haar werkwijze flexibel en correct op de omstandigheden afgestemd.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het lopen van een veiligheidsronde.
 • heeft het eigen werk gecontroleerd op de voorgeschreven kwaliteitscriteria; hierbij mag een checklist worden gebruikt.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Een kleine brand kan snel uitgroeien tot een uitslaande brand. Vreselijk natuurlijk, als dat zou gebeuren. Daarom is toezicht op de brandveiligheid onmisbaar. Welke controles er worden uitgevoerd en welke formulieren daarbij worden gebruikt, verschilt nogal. Bij deze opdracht onderzoek je hoe dit op jouw locatie is geregeld. Ook plan je een controleronde die je onder begeleiding uitvoert.

Wat moet je doen
 1. Zoek uit op welke manier de controle op de brandveiligheid is geregeld. Beschrijf hoe vaak een controleronde wordt gelopen (dit wordt de frequentie genoemd) en geef het tijdstip van uitvoering aan.
 2. Assisteer bij een willekeurige controleronde op brandveiligheid. Doe dit in overleg met je begeleider of leidinggevende; je moet een controleronde onder begeleiding uitvoeren (vierogenprincipe).
 3. Verhelp eventuele onveilige situaties. Rapporteer je bevindingen volgens de bedrijfsrichtlijnen.
Voldoende
 • Je hebt ordelijk en systematisch de veiligheidscontrole uitgevoerd; stap voor stap en volgens de bedrijfsrichtlijnen.
 • Je hebt onveilige of ondoelmatige situaties volgens de bedrijfsrichtlijnen gemeld.
 • In het geval van door jou gesignaleerde problemen, heb je advies gevraagd aan collega’s, begeleider of leidinggevende.
60+ min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.