Cateringwerkzaamheden afronden

  📧
Je bent er bijna Terug
Startklaar na afloop
Catering

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft zijn/haar werkwijze flexibel en correct op de omstandigheden afgestemd.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft schoonmaak- en desinfecteertechnieken op verantwoorde wijze toegepast.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het inspectiegereed maken van de ruimte, de materialen en hulpmiddelen.
 • heeft gastgericht en collegiaal gewerkt.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Verblijfs- en bereidingsruimten, materialen en hulpmiddelen moeten schoon en opgeruimd zijn en klaar voor gebruik. Logisch. Afrondende werkzaamheden zijn bedoeld om verblijfsruimten bedrijfsklaar te maken en om economische risico’s zoals diefstal, breuk en bederf te beperken.

Meestal verlopen de afrondende werkzaamheden in een vaste volgorde. Hoeveel je precies moet schoonmaken, opruimen en klaarzetten is afhankelijk van de drukte en de beschikbare tijd. Voorbeelden van afrondende werkzaamheden zijn: af- en opruimen, schoonmaken zoals reinigen en desinfecteren en klaarzetten.

Bij deze opdracht onderzoek je welke afrondende werkzaamheden er moeten gebeuren op basis van standaard en veelvoorkomende situaties. Je voert diverse activiteiten uit en kijkt terug op het resultaat.

Wat moet je doen
 1. Stel vragen en ontdek welke afrondende werkzaamheden gedaan moeten worden.
  Hierbij kun je denken aan vragen als:
  • Wat moet er klaarstaan voor een volgend gebruiksmoment? Of een volgende dienst?
  • Aan welke eisen moet de verblijfs- of bereidingsruimte voldoen, voordat deze een volgende keer in gebruik wordt genomen?
  • Wat is de standaard opstelling van de ruimte?
  • Welke reinigings- en desinfectieprocedures zijn van toepassing?
  • Welke materialen moeten worden klaargezet voor een volgend gebruiksmoment?
 2. Bespreek met collega’s, begeleider(s) en/of leidinggevende welke afrondende werkzaamheden jij kunt uitvoeren voor deze opdracht.
 3. Voer de afgesproken werkzaamheden uit. Werk methodisch. Dat wil zeggen: stap voor stap en volgens de bedrijfsrichtlijnen en/of gebruiksinstructie(s). Zorg voor een veilige werkhouding.
 4. Klaar? Laat de ruimte, materialen en hulpmiddelen inspectiegereed achter.
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je hebt actief meegeholpen om de taken onderling te verdelen.
 • Je hebt het af- en opruimen, reinigen en desinfecteren volgens de bedrijfsrichtlijnen uitgevoerd.
 • Je hebt tijdens de werkzaamheden gastgericht en collegiaal gewerkt.
tot 60 min.
*
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.