Schoonmaken in de catering

  📧
Schoonmaken in de catering
Je bent er bijna Terug
Rein is fijn!
Catering

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft methodisch gewerkt: stap voor stap en in een juiste, doelmatige volgorde.
 • heeft zijn werkzaamheden aan de omstandigheden aangepast.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het uitvoeren van (kleine) schoonmaakwerkzaamheden in de catering.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

In de catering is hygiëne heel belangrijk. Daarom moet je netjes en volgens de richtlijnen werken. Daarnaast moet alles natuurlijk ook gewoon schoon zijn én blijven. Heb je eten klaar gemaakt? Ruim dan meteen daarna je werkplek op. Of haal eens een doekje over de counter of het werkblad. Wat je precies moet doen, hangt ook een beetje af van de plek waar je werkt. Sommige schoonmaakwerkzaamheden, bijvoorbeeld specialistische reiniging, worden door anderen gedaan.

Wat moet je doen
 1. Bespreek met je begeleider welke schoonmaakwerkzaamheden er zijn. Stel vragen:
  • Wat zijn de bedrijfsrichtlijnen?
  • Welke schoonmaakmiddelen en -materialen heb je nodig om het werk te kunnen doen?
  • Hoort 'opruimen' van de kantine ook bij schoonmaakwerkzaamheden?
  • Hoe ga je om met de bezoekers van de kantine tijdens het schoonmaken?
  • Op welke manier vindt de controle van het schoonmaakwerk plaats?
  • Welke kritieke punten zijn op het schoonmaakwerk van toepassing?
 2. Kies een schoonmaaktaak en voer deze uit. Werk methodisch. Dit betekent: stap voor stap en in een logische volgorde. Bovendien moet je rekening houden met de bedrijfs- en locatierichtlijnen.
 3. Klaar? Laat de ruimte, materialen of hulpmiddelen inspectiegereed achter.
Voldoende
 • Je hebt het schoonmaakwerk volgens de richtlijnen uitgevoerd.
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je hebt je werkwijze aan onvoorziene omstandigheden aangepast, zoals de het gedrag van bezoekers van de kantine.
 • Je hebt veilig en ergonomisch gewerkt. Indien nodig heb je de juiste, persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het schoonmaakwerk gebruikt.
 • Je hebt de juiste schoonmaakmiddelen gebruikt; deze zijn op de juiste manier toegepast.
 • Je hebt het schoonmaakwerk zelf gecheckt op kwaliteit; daarna is het werk inspectiegereed opgeleverd.
tot 60 min.
*
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.