Technische meldingen opvolgen

  📧
Technische meldingen opvolgen
Je bent er bijna Terug
Fix het even
Conciërge

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het verhelpen van storingen en/of technische defecten. Daarbij is volgens de opgedragen taakverdeling en volgens de bedrijfsrichtlijnen gewerkt.
 • heeft veilig gewerkt.
 • heeft maatregelen genomen om de overlast te beperken.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

De lokalen, toiletten en verblijfsruimten van het Albeda College worden intensief gebruikt. Daar gaat wel eens iets kapot, net als thuis. Via de afdeling worden de technische meldingen gedaan bij de conciërge. Hij heeft het overzicht van de dingen die er moeten gebeuren. Als een melding wordt opgevolgd moet het werk goed gebeuren. Maar, het liefst zonder overlast voor de gebruikers van het pand. Help je mee?

Wat moet je doen
 1. Vraag welke technische meldingen moeten worden opgevolgd en hoe dit in zijn werk gaat. Probeer door te krijgen op welke manier er binnen Albeda College met onderhoud en vervanging wordt omgegaan. Hierbij kun je denken aan vragen als:
  • Welke werkzaamheden worden door Albeda zelf gedaan?
  • Welke werkzaamheden zijn aan anderen uitbesteed?
  • Op welke manier wordt de opvolging geregistreerd? Wie houdt er toezicht op de voortgang? Wordt er terug- of afgemeld?
  • Hoe wordt de kwaliteit van het werk vastgesteld? Wie doet dit?
  • Wat gebeurt er om overlast te beperken?
  • Wie is er verantwoordelijk voor het bestellen van materiaal en gereedschap?
 2. Assisteer bij het verhelpen van storingen of oplossen van veel voorkomende, technische problemen. Let op! Een klus moet veilig gebeuren. Schat de situatie goed in; zorg dat je weet waar eventuele EHBO zich bevindt! Vergeet niet om ergonomisch te werken en hanteer de juiste gereedschappen. Twijfel je? Vraag dan hulp. Eigenwijs zijn betekent schade, dat wil je vast niet. 
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je hebt jouw taak of werkwijze afgestemd met de conciërge.
 • Je hebt maatregelen genomen om veilig aan het werk te kunnen.
 • Je hebt maatregelen genomen om de overlast te beperken.
 • Je hebt de storing verholpen of daarbij geassisteerd.
 • Je hebt de opvolging volgens de bedrijfsrichtlijnen terug- of afgemeld.
 • In geval van onveilige of ondoelmatige situaties heb je deze gemeld bij de verantwoordelijke.
60+ min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.