Temperatuurcheck uitvoeren (voeding)

  📧
Je bent er bijna Terug
Check, dubbelcheck!
Catering

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft de opdracht stap voor stap uitgevoerd.
 • heeft de opdracht individueel afgerond, ook al is er tijdens de opdracht samengewerkt.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd. Eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het doen van temperatuurcontroles (quick check) voor, tijdens of na uitgifte en de bijbehorende registratie conform HACCP-procedure).
 • heeft de werkzaamheden uitgevoerd conform de afgesproken taakverdeling.
 • heeft de vragen foutloos beantwoord (bij afronding).

 

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Levensmiddelenbedrijven moeten werken volgens de HACCP-principes om te voorkomen dat mensen ziek worden van eten en drinken. Er moet worden gekeken of bewerkte producten goed zijn teruggekoeld en op de juiste temperatuur – warm of koud – worden bewaard. Met een HACCP-afvinklijst kun je dit op een vast moment van de dag doen.

Wat moet je doen
 1. Neem de lijst en kijk waar je gaat beginnen. Dit kan per bedrijf een beetje verschillen. Je begint bijvoorbeeld met het controleren van de houdbaarheidsdata van producten in de koelruimte of de koeling.
 2. Controleer de temperatuur in de koelruimtes. De koeling mag maximaal 7 graden Celsius zijn, vriezers min 18 graden Celsius en ijsvitrines min 5 graden. Hiervoor gebruik je een thermometer.
 3. Meet ook de kerntemperatuur van vlees. Veeg daarna de thermometer wel schoon met een doekje met alcohol.
 4. Controleer dan de temperatuur van de diverse uitgiftepunten. Gekoelde producten zoals gebak mogen maximaal 7°C zijn. Warme producten als soep en saucijzenbroodjes moeten boven de 75°C zijn.
 5. Frituurvet en -olie controleer je dagelijks met een teststrookje. Het strookje hou je twee seconden in het vet. Na een halve minuut kun je aan de verkleuring van het strookje zien hoe de kwaliteit van het vet is.
 6. Producten kunnen langer of korter bewaard worden. Denk aan verschillende belegde broodjes. Met kaartjes waarop een tijd staat, kun je aangeven tot hoe lang ze in de vitrine mogen liggen.
 7. Als alles in orde is, vink je de lijst af met datum en tijd. Bewaarde lijsten in de HACCP-map.
Voldoende
 • Je hebt de juiste temperatuurcontroles uitgevoerd.
 • Je hebt de juiste meetapparatuur toegepast.
 • je hebt de meting op de juiste manier gedaan: schoonmaken van de meetapparatuur, desinfecteren van de meetapparatuur, controleren, aflezen.
 • Je hebt de juiste registratiemethode toegepast; je hebt de registratie volledig gedaan.
 • Je hebt bij afwijking van de norm de maatregelen genomen volgens de bedrijfsrichtlijnen.
tot 60 min.
*
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.