AED-ronde lopen
Je bent er bijna Terug
Levensbelangrijk
Conciërge

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft de opdracht stap voor stap uitgevoerd.
 • heeft de opdracht individueel afgerond, ook al is er tijdens de opdracht samengewerkt.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd. Eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het uitvoeren van de AED-ronde.
 • heeft de werkzaamheden uitgevoerd conform de afgesproken taakverdeling.
 • heeft de vragen foutloos beantwoord (bij afronding).

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Je moet er niet aan denken, maar het kan gebeuren dat iemand in het gebouw een hartstilstand krijgt. Direct starten met reanimeren en het aansluiten van een AED kan een leven redden. AED’s hangen op verschillende plekken in het gebouw. Sommige AED’s zijn verbonden aan het reanimatie-oproepsysteem. Is er een hulpverlener in de buurt (bijvoorbeeld een BHV'er), dan kan deze gebruik maken van de AED in het gebouw om iemand te reanimeren. Het is heel belangrijk dat de AED’s altijd klaar zijn voor gebruik. De apparaten moeten goed en vrij bereikbaar zijn. Bovendien moet de apparatuur in goede staat zijn. Bij deze opdracht ga jij dat controleren.

Wat moet je doen
 1. Lees hier alles over de AED.
 2. Stel vragen om erachter te komen wie verantwoordelijk is voor het beheer van de AED’s.
 3. Een AED heeft onderhoud nodig, zelfs als het apparaat niet wordt gebruikt. De batterijen gaan bijvoorbeeld niet levenslang mee. Zoek uit hoe het onderhoud van de AED is geregeld.
 4. Zoek uit op welke plaatsen in het gebouw de AED’s hangen. Ze zijn herkenbaar aan dit pictogram. Je kunt een plattegrond gebruiken of er zelf eentje maken.
 5. Tot slot: loop de AED-ronde en meld eventuele onveilige of ongewenste situaties aan de werkbegeleider. 
Voldoende
 • Je weet precies waar de AED’s zich in het pand bevinden.
 • Je weet of de AED’s verbonden zijn aan het reanimatie-oproepsysteem.
 • Je weet wat de functie van een AED is; je weet wie de AED mag gebruiken.
 • Je kunt de conditie vaststellen van een willekeurige AED in dit pand (je weet waar je op moet letten om de werking van de AED te kunnen vaststellen).
 • Je hebt de AED-ronde correct en volgens de bedrijfsrichtlijnen uitgevoerd. Eventuele onveilige of ongewenste situaties zijn gemeld volgens procedure.
tot 60 min.
*
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.