Bereiden kleine gerechten
Je bent er bijna Terug
Eet smakelijk!
Catering

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd. Eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het serveergereed maken van de gerechten volgens de bedrijfsrichtlijnen.
 • heeft gastgericht gewerkt.

 

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

In de pauze lekker even een soepje eten. Of een belegd broodje. Lekker hoor! Vaak worden in restaurants/kantines kleine (warme) gerechten verkocht. Maar wat gaat daar aan vooraf? Sommige dingen worden zelf gemaakt. Andere dingen zoals bijvoorbeeld een saucijzenbroodje worden alleen opgewarmd. Bij deze opdracht ga je assisteren bij het bereiden en klaarzetten van deze kleine gerechten.

Wat moet je doen
 1. Stel vragen en zoek uit wat er allemaal moet gebeuren om de gerechten te bereiden.
  Hierbij kun je denken aan vragen als:
  • Welke gerechten moeten er klaargemaakt worden?
  • Hoeveel moet er gemaakt worden?
  • Hoe laat moeten de gerechtjes klaar zijn?
  • Wat heb je nodig om de gerechten te maken?
  • Welke bereidingsinstructies zijn van toepassing? En waar vind je die?
 2. Assisteer bij de voorbereiding en bereiding van de gerechtjes.
 3. Maak gerechten serveergereed en werk voedselveilig. Zorg voor een goede werkhouding.
 4. Bij een warme bereiding worden temperaturen gemeten; deze moeten genoteerd worden in een HACCP-logboek. Voer de juiste checks uit en noteer de waarden in het logboek. Onderneem actie als de temperatuur niet volgens normen is.
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je hebt geassisteerd tijdens het bereiden van de gerechten.
 • Je hebt voedselveilig gewerkt volgens de bedrijfsrichtlijnen.
 • In geval van een warme bereiding heb je een temperatuurcontrole uitgevoerd; de waarden heb je op juiste wijze geregistreerd.
60+ min.
***
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.