Portofooninstructie volgen

  📧
Je bent er bijna Terug
Over en uit
Conciërge

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft deelgenomen aan de portofooninstructie.
 • heeft m.b.v. oefening laten zien de technische vaardigheid te hebben om de portofoon te kunnen bedienen.
 • heeft m.b.v. oefening laten zien de bedrijfsrichtlijnen op het gebied van portofoongebruik tijdens één- en tweezijdige communicatie te kunnen opvolgen (etherdiscipline).
 • is goed op de hoogte van de gebruiksregels omtrent portofoongebruik.
 • heeft de handelingen tijdens oefening goed uitgevoerd; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval het toepassen van de bedrijfsrichtlijnen op het gebied van portofoongebruik.
 • heeft zijn/haar werkwijze flexibel en correct op de omstandigheden afgestemd.
 • is tijdens de opdracht te allen tijde bereikbaar; beschikt over een open en toegankelijke beroepshouding.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Tijdens surveillancewerkzaamheden en calamiteiten kan gebruik worden gemaakt van portofoons; de 'levenslijn' tussen surveillant(en) en coördinator/meldkamer/centrale post. Voordat je gebruik gaat maken van een portofoon, krijg je een instructie. Je leert wat wel en niet mag, welke kanalen er worden gebruikt en op welke manier er gecommuniceerd moet worden. Het is natuurlijk niet toegestaan om sociale gesprekken te voeren via dit communicatiemiddel. Houd het dus kort en zakelijk. Welk kanaal er gekozen gaat worden is meestal afhankelijk van andere gebruikers op de kanalen.

Let op! Iedereen kan meeluisteren! Met ‘iedereen’ worden de gebruikers bedoeld, de coördinator/meldkamer/centrale post en natuurlijk de mensen die vlakbij een portofoon zijn. Staat het geluid hard of vergeet je een oortje te gebruiken? Dan kan iedereen horen wat er wordt gezegd. Daarom is het heel belangrijk om gedisciplineerd met de portofoon om te gaan. Soms wordt er codetaal afgesproken, bijvoorbeeld om een noodsituatie te melden. Dit gebeurt in codetaal om paniek te voorkomen. 

Wat moet je doen
 1. Neem deel aan de portofooninstructie.
 2. Instructie klaar? Test je kennis door op ‘Opdracht afronden’ te klikken en de vragen te beantwoorden.
Voldoende
 • Je hebt kennis van de bedrijfsrichtlijnen op het gebied van portofoongebruik.
 • Je kunt de portofoon op de juiste manier bedienen en hanteren.
 • Je kunt op de juiste wijze informatie uitluisteren; het herhalen en bevestigen gebeurt op de juiste wijze.
 • Je gebruikt moeiteloos en zonder aarzelen het afgesproken spellingsalfabet.
 • Je bent op de hoogte van eventuele codetaal.
tot 60 min.
***
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.