Gereedzetten en controleren van lokalen en werkruimten

  📧
Gereedzetten en controleren van lokalen en werkruimten
Je bent er bijna Terug
Klaar voor gebruik
Conciërge

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft zijn/haar werkwijze flexibel en correct op de omstandigheden afgestemd.
 • heeft zijn/haar werk getoetst aan de eisen.
 • heeft de juiste apparatuur klaargezet en deze getest op werking.
 • heeft de ruimte gecheckt op afval, netheid e.d.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Een leslokaal wordt meestal gebruikt om les te kunnen volgen, nietwaar? Toch worden leslokalen ook gebruikt voor overleg (vergaderen bijvoorbeeld), practicum of demonstratie. In zo’n geval zijn er meestal andere voorbereidingen nodig. Kun jij ervoor zorgen dat de ruimte klaar is voor gebruik?

Wat moet je doen
 1. Bereid je goed voor. Stel vragen als:
  • Hoeveel mensen komen er?
  • Wat voor soort bijeenkomst is het?
  • Zijn er speciale wensen?
  • Wat is de opstelling van de ruimte? Hoeveel stoelen/tafels zijn er nodig?
  • Wat is er allemaal nodig? Denk aan pennen, papier, kopjes, schotels, beamer, etc. En waar vind je deze spullen?
  • Wie controleert of de zaal gereed is voor gebruik?
 2. Maak de vergaderruimte gereed voor ontvangst. Zorg dat alle benodigde materialen aanwezig zijn.
 3. Check de ruimte. Is alles schoon? Kloppen de aantallen? Zijn alle materialen aanwezig? Werkt alles? Is er nog reservemateriaal, extra papier enz., nodig? Laat je werk controleren door je begeleider.
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je hebt het lokaal of de werkruimte volgens de bedrijfsrichtlijnen klaargezet.
 • Je hebt alle gevraagde apparatuur klaargezet en getest op werking en gebruiksinstructie(s).
 • Je hebt veilig en ergonomisch gewerkt.
 • Je hebt de ruimte laten controleren door je begeleider.
tot 60 min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.