Goederen in ontvangst nemen

  📧
Goederen in ontvangst nemen
Je bent er bijna Terug
Check!
Conciërge

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft zijn/haar werkwijze flexibel en correct op de omstandigheden afgestemd.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het uitvoeren van ingangscontrole bij geleverde goederen (food en/of non-food).
 • heeft het eigen werk gecontroleerd op de voorgeschreven beoordelingscriteria.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Worden er goederen geleverd? Elke levering moet goed op kwaliteit, hoeveelheid en aantal worden gecontroleerd. Klopt de levering met de bestelling? Is de aflever- of pakbon in orde? De controle van goederen bij levering wordt ‘ingangscontrole’ genoemd. 

Wat moet je doen
 1. Stel vragen en zoek uit wat er allemaal moet gebeuren om goederen, zowel food als non-food, te ontvangen, te transporteren en (veilig) op te slaan. Hierbij kun je denken aan vragen als:
  • Wat is er precies besteld? Waar vind je deze informatie?
  • Wie levert de goederen? Een externe leverancier of een interne?
  • Welke controles moeten worden uitgevoerd?
  • Welke administratieve handelingen moeten gebeuren?
  • Wie is beslissingsbevoegd? Wat moet je doen bij afwijkingen?          
 2. Doe de ingangscontrole: neem een willekeurige levering in ontvangst. Volg de procedures en richtlijnen op van het bedrijf. Je moet dus de levering nalopen en alle administratieve handelingen doen.
 3. Alles oké? Sla de goederen op de juiste plek op. Of neem contact met de afdeling waar de zending naar toe moet. Zij kunnen dan zorgen dat de goederen veilig worden opgeslagen. Werk ergonomisch en veilig.
Voldoende
 • Je hebt de juiste ontvangstcriteria toegepast; je hebt de levering op de juiste manier gecontroleerd.
 • Je hebt de juiste administratieve handelingen uitgevoerd.
 • Je hebt de goederen snel en veilig getransporteerd.

Je hebt de goederen correct opgeslagen; indien nodig voorzien van labels e.d.

tot 60 min.
***
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.