Inspectieronde in het gebouw lopen

  📧
Inspectieronde gebouw lopen
Je bent er bijna Terug
Werkt het allemaal
Conciërge

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft zelfstandig een inspectieronde van het gebouw uitgevoerd.
 • heeft zijn/haar bevindingen overlegd met de werkbegeleider.
 • heeft eventuele meldingen gedaan volgens de bedrijfsrichtlijnen.

 

 

 

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

De conciërge is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. Hij heeft het overzicht van de dingen die er moeten gebeuren. Vaak zijn er 's ochtends al een aantal meldingen binnengekomen die moeten worden opgevolgd. Maar je hoeft natuurlijk niet te wachten totdat er een melding binnenkomt. Regelmatig controleren of alles nog werkt is ook onderdeel van het onderhoud. In deze opdracht ga je een inspectieronde in het gebouw lopen.

Wat moet je doen
 1. Informeer welke ruimte(n) gecheckt moeten worden. Bedenk van te voren waar je op moet letten. Denk daarbij aan de volgende zaken:
  • Is alles netjes? Of ligt er afval?
  • Is het meubilair nog schoon en heel?
  • Doet de verlichting het?
 2. Loop een willekeurige inspectieronde. Signaleer gebreken of onveilige situaties en onderneem actie. Die actie kan bestaan uit het melden van de situatie volgens de bedrijfsrichtlijnen en/of het verhelpen ervan.
 3. Inspectieronde gedaan? Overleg je bevindingen met je werkbegeleider. Onderneem de noodzakelijke acties.
Voldoende
 • Je hebt de inspectieronde correct uitgevoerd.
 • Je hebt je werkwijze aangepast aan de omstandigheden.
 • Je hebt tijdens de inspectieronde altijd gastgericht en professioneel gewerkt.
 • Je hebt met je werkbegeleider overlegd welke zaken in een melding moeten worden omgezet.
 • Je hebt gebreken of onveilige situaties gemeld volgens de bedrijfsrichtlijnen.
tot 60 min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.