Openen van een lokaal of werkruimte op verzoek

  📧
Openen van een lokaal of werkruimte op verzoek
Je bent er bijna Terug
Loop gerust even mee
Conciërge

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich adequaat op de opdracht voorbereid.
 • heeft de werkzaamheden conform de bedrijfsrichtlijnen uitgevoerd.
 • heeft zijn/haar werkwijze flexibel en correct afgestemd op de omstandigheden.
 • heeft de juiste communicatiestijl en -middelen toegepast.
 • heeft onveilige of ondoelmatige situaties tijdig aan collega’s of werkbegeleider gemeld.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval het verlenen van service tijdens de uitgifte van sleutels of het openen van een ruimte.
 • heeft zijn/haar werkwijze flexibel en correct op de omstandigheden afgestemd.
 • is tijdens de opdracht te allen tijde bereikbaar; beschikt over een open en toegankelijke beroepshouding.

 

 

 

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Wie een lokaal of werkruimte wil gebruiken bij Albeda College, moet in het bezit zijn van de juiste sleutel(s). Docenten en medewerkers krijgen een sleutel volgens het sleutelplan. De docenten bijvoorbeeld, beschikken over sleutels om zelf de lokalen te openen. De toegang tot de technische werkruimtes is voor hen beperkt. In de meeste gevallen gaat dit prima. Maar… het kan gebeuren dat een docent, student, bezoeker of gast gebruik moet maken van een ruimte waarvan hij geen sleutel heeft. Dan moet er natuurlijk wat anders gebeuren.
Zomaar even de sleutels aan iemand meegeven moet je natuurlijk nooit doen. Wat dan wel? Er zijn twee opties:

 • Tijdelijk een sleutel uitgeven volgens de sleuteluitgifteprocedure. De gebruiker kan na inschrijving alsnog de ruimte betreden.
 • Meelopen en de ruimte open doen. Neem met de gebruiker door op welke manier hij het gebruik van de ruimte weer moet afmelden. Als jij dit vergeet, dan kunnen ruimtes onbeheerd geopend zijn voor iedereen. Dat is een ongewenste situatie. 
Wat moet je doen
 1. Zoek uit op welke manier de sleuteluitgifte is geregeld. Hierbij kun je denken aan vragen als:
  • Welke gebruikersgroepen zijn er? Waar hebben zij toegang toe?
  • Op welke manier kan toegang tot ruimtes worden verschaft aan bezoekers of gasten?
  • Stel dat een student gebruik wil maken van een lokaal of werkruimte, bijvoorbeeld om een presentatie voor te bereiden of spullen klaar te zetten. Wat moet er dan gebeuren?
 2. ​​Assisteer in voorkomende gevallen bij het openen van lokalen of werkruimten. Volg de bedrijfsrichtlijnen op, maar blijf servicegericht. Vergeet niet om de gebruiker te vertellen wat hij moet doen na afloop van het gebruik van de ruimte!
 3. Klik op ‘Opdracht afronden’ te klikken om de vragen te beantwoorden.
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen over de sleuteluitgifte.
 • Je hebt de juiste procedure toegepast.
 • Je hebt de ruimte volgens de juiste procedure geopend en na gebruik weer gesloten; je hebt volgens de bedrijfsrichtlijnen gewerkt.
 • Je hebt tijdens de handelingen gastgericht en oplettend gewerkt.
 • Je hebt servicegericht gewerkt.
tot 60 min.
*
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.