Transporteren en opslaan van goederen

  📧
Transporteren en opslaan van goederen
Je bent er bijna Terug
Logische logistiek
Conciërge

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft zijn/haar werkwijze flexibel en correct op de omstandigheden afgestemd.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het (intern) transporteren en opslaan van geleverde goederen in een standaard situatie.
 • heeft het eigen werk gecontroleerd op de voorgeschreven beoordelingscriteria.

 

 

 

 

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Nadat de goederen in ontvangst zijn genomen, worden ze in de daarvoor bestemde ruimte opgeslagen. Transporteer en sla je bederfelijke producten op? Dan moet je waarschijnlijk de goederen volgens het fifo-systeem opslaan. Als je gekoelde voedingswaren transporteert, moet je deze op de juiste temperatuur houden.

Na opslag moeten de goederen makkelijk terug te vinden zijn. Een magazijn moet logisch en gebruiksvriendelijk zijn ingericht. Geef producten een vaste plek en denk om de hygiëne en veiligheid. Plaats goederen altijd met hun etiket naar voren en houd je aan de HACCP regels.

Wat moet je doen
 1. Stel vragen en zoek uit wat er allemaal moet gebeuren om goederen te transporteren en (veilig) op te slaan. Hierbij kun je denken aan vragen als:
  • Waar en hoe moeten de goederen worden opgeslagen?
  • Hoe worden de goederen intern getransporteerd, zonder hinder voor studenten, medewerkers en bezoekers?
  • Welke hulpmiddelen zijn geschikt en zijn deze hulpmiddelen beschikbaar?
  • Welk opslagprincipe is van toepassing?
  • Welke administratieve handelingen moeten gebeuren om de voorraad actueel te kunnen houden?
  • Zijn de opslagcondities geschikt voor de goederen?
 2. Transporteer en sla de goederen van een willekeurige levering volgens de bedrijfsrichtlijnen op. Werk ergonomisch en veilig. Tot slot: voer de administratieve handelingen uit.
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je hebt de goederen op de juiste wijze getransporteerd; daarbij zijn eventuele hulpmiddelen toegepast. Je hebt efficiënt en veilig gewerkt.
 • Je hebt de goederen op de juiste manier opgeslagen; je hebt het juiste opslagprincipe toegepast en de producten doelmatig opgeslagen.
 • Je hebt de juiste administratieve handelingen uitgevoerd.
 • Je hebt de goederen indien nodig voorzien van labels e.d.
   
tot 60 min.
*
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.