Bezorgen en registreren van post en pakketten binnen de locatie

  📧
Verwerken van inkomende en uitgaande post
Je bent er bijna Terug
Snail mail
Receptie

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • is goed op de hoogte van procedures, maatregelen, werkwijzen en technieken.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het sorteren en distribueren/herverdelen van in- en uitkomende post.
 • heeft zijn/haar werkwijze flexibel en correct op de omstandigheden afgestemd.
 • is te allen tijde bereikbaar tijdens de opdracht; beschikt over een open en toegankelijke beroepshouding.

 

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Folders, drukwerk, kaarten, brieven. Je zou het bijna vergeten met alle mailtjes, appjes en berichtjes vandaag de dag. Maar er wordt nog steeds heel veel 'papieren post' verstuurd. Ook bij het Albeda College. Er komt post binnen. En er gaat post uit. Als iemand binnen het Albeda College een brief verstuurt aan een collega noem je dat interne post. Een folder van een cateraar is een voorbeeld van externe post. Voordat een poststuk bij de juiste persoon of afdeling terechtkomt, moet er veel gebeuren.

Wat moet je doen
 1. Zoek uit op welke manier de inkomende en uitgaande post wordt gesorteerd. Hierbij kun je denken aan vragen als:
  • Welke afdeling of functionaris(sen) is verantwoordelijk voor de ontvangst en distributie van post?
  • Welke ontvangstcriteria zijn van toepassing?
  • Wanneer wordt een poststuk geweigerd?
  • Is er verschil tussen de behandeling van interne of externe post?
  • Moet je uitgaande post frankeren?
  • Op welke manier wordt post gesorteerd?
  • Op welke manier wordt post doorgestuurd naar afdelingen en medewerkers?
  • Wat moet je doen met post voor een andere locatie van het Albeda College?
 2. Assisteer bij het sorteren en herverdelen van interne en externe post. Spreek met de begeleider af welke werkzaamheden je gaat doen. Werk gastgericht en volgens de bedrijfsrichtlijnen. 
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen over werkzaamheden die bij de postbehandeling horen.
 • Je hebt geassisteerd bij de uitvoering van de postbehandeling; je hebt je daarbij gehouden aan de afgesproken taken en werkwijze(n).
 • Je hebt volgens de bedrijfsrichtlijnen gewerkt.
 • Eventuele administratieve werkzaamheden heb je nauwgezet uitgevoerd.
tot 60 min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.