Voorbereiden dagevaluatie
Je bent er bijna Terug
Bespreek het maar
Facility & overig

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft zelfstandig een agenda gemaakt voor de dagevaluatie
 • heeft zijn/haar bevindingen overlegd met de werkbegeleider.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Je loopt stage om te leren. Je leert het beste als alles duidelijk voor je is. Daarom wordt er regelmatig aan het einde van je stagedag een evaluatie ingepland met je begeleider. Je bespreekt dan hoe de stagedag is gegaan. Loop je tegen problemen aan? Hoe zou dat opgelost kunnen worden? Is alles nog duidelijk voor jou? Of heb je nog vragen?

Om er voor te zorgen dat jij maximaal profiteert van zo'n evaluatie, moet je je goed voorbereiden. Hoe? Dat leer je in deze opdracht.

Wat moet je doen
 1. Voorbereiding is het halve werk. Bedenk daarom van te voren, welke punten jij wilt bespreken. Stel jezelf de volgende vragen:
  • Is het mij duidelijk wat ik precies moet doen?
  • Zijn er problemen waar ik tijdens mijn stage tegenaanloop? Heb je zelf al een oplossing in gedachte?
  • Kunnen er dingen beter?
  • Zijn er dingen die je nog mist?
 2. Stel een agenda op voor de dagevaluatie en bespreek deze met je begeleider.
Voldoende
 • Je hebt je goed voorbereid.
 • Je hebt een agenda opgesteld waarop alles stond wat jij met je begeleider wilde bespreken.
 • Je hebt de agendapunten met je begeleider besproken.
tot 60 min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.