Uitvoeren van cliëntgeoriënteerde schoonmaakwerkzaamheden

  📧
Uitvoeren van cliëntgeoriënteerde schoonmaakwerkzaamheden
Je bent er bijna Terug
Netjes en schoon
Schoonmaak

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft methodisch gewerkt: stap voor stap en in een juiste, doelmatige volgorde.
 • heeft zijn werkzaamheden aan de omstandigheden aangepast.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het uitvoeren van cliëntgeoriënteerde schoonmaakwerkzaamheden.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Het schoonmaken van verblijfsruimten en woonruimten, zoals de appartementen, is een taak van de afdeling zelf. Een schone ruimte verbetert de leefomstandigheden van de cliënten. Belangrijk werk dus! Meestal is de verzorgende degene die precies weet wat er moet gebeuren. Waar jij bij kunt helpen, is afhankelijk van de locatie waar je werkt. Schoonmaken in een zorgomgeving is zwaar werk: tillen, sjouwen, schuiven met meubilair… het hoort er allemaal bij. 

Wat moet je doen
 1. Bespreek met je begeleider welke ruimte(n) moeten worden schoongemaakt. Soms is er een standaard werkplan dat door de afdeling wordt gebruikt. Je kunt dat werkplan prima voor deze stap gebruiken. Is er geen werkplan? Maak er dan zelf één: in welke volgorde moeten de ruimten worden schoongemaakt?
   
 2. Werkplan klaar? Stel vragen en zoek uit wat er allemaal moet gebeuren om het werkplan uit te voeren. Hierbij kun je denken aan vragen als:
  • Welke schoonmaakmiddelen en -materialen zijn nodig om het werk te kunnen doen? Welke zijn verplicht?
  • Hoort ‘opruimen’ ook bij de schoonmaakactiviteiten of juist niet? Hoe moet je omgaan met persoonlijke eigendommen van bewoners, bezoekers of medewerkers?
  • Op welke manier vindt de controle van het schoonmaakwerk plaats?
  • Welke kritieke punten zijn op het schoonmaakwerk van toepassing?
 3. Maak de ruimten schoon volgens het werkplan. Je moet methodisch werken. Dit betekent: stap voor stap en in een logische volgorde. Bovendien moet je rekening houden met de bedrijfs- en locatie richtlijnen. 
Voldoende
 • Je hebt het schoonmaakwerk volgens het werkplan uitgevoerd.
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je hebt je werkwijze aan onvoorziene omstandigheden aangepast, zoals de omgeving of het gedrag van bewoners.
 • Je hebt veilig en ergonomisch gewerkt. Indien nodig heb je de juiste, persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het schoonmaakwerk gebruikt.
 • Je hebt de juiste schoonmaakmiddelen gebruikt; deze zijn op de juiste manier toegepast.
 • Je hebt het schoonmaakwerk zelf gecheckt op kwaliteit; daarna is het werk inspectiegereed opgeleverd.
60+ min.
***
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.