Keuze voor stage of project motiveren

  📧
Keuze voor stage of project motiveren
Je bent er bijna Terug
Wat wil jij?
Begeleiding

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft alle vragen beantwoord.
 • heeft korte, actieve zinnen gebruikt en is niet te formeel.
 • heeft feiten en/of bewijzen aangehaald in de motivering.
 • heeft de motivering voorzien van een persoonlijke boodschap, bijvoorbeeld motieven, ambitie, drijfveren.
 • is voldoende specifiek geweest in zijn/haar bewoordingen (niet vaag of algemeen).

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Tijdens je opleiding krijg je de gelegenheid om stage te lopen of mee te doen aan één of meer projecten. Een project is een beetje anders dan een stage. Voor beiden kan echter gevraagd worden om je keuze voor juist die stageplek of juist dat project te motiveren. Je moet dan een zogeheten motivering schrijven. Dat betekent dat je opschrijft waarom je dat graag wilt. Maar ook waarom jij denkt dat je het kan. En waarom juist jij degene bent die ze zouden moeten aannemen. Zorg ervoor dat jij positief gaat opvallen!

Wat moet je doen
 1. Zoek eerst uit welke projecten of stages er tijdens je opleiding of opleidingsperiode worden aangeboden. Stel jezelf vragen zoals:
  • Welke projecten/stages zijn er?
  • Hoe lang duren ze?
  • Spreken de organisaties je aan?
  • Waarom pas jij juist bij die organisatie?
  • Kun je er veel leren, volgens jou?
 2. Maak een motivering voor een project of stage naar keuze. Doe dit door de vragen te beantwoorden. Om bij de vragen te komen, moet je op ‘Opdracht afronden’ klikken.
Voldoende
 • Je motivering is volledig; je hebt alle vragen beantwoord.
 • Je motivering is specifiek: dit betekent dat het past bij één bepaald project of stage.
 • Je taalgebruik bevat korte, actieve zinnen en is niet te formeel.
 • Je motivering is een goede balans tussen feiten en een persoonlijke boodschap.
tot 60 min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.