Beheren van linnengoed
Je bent er bijna Terug
Netjes en overzichtelijk
Facility & overig

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft methodisch gewerkt: stap voor stap en in een juiste, doelmatige volgorde.
 • heeft zijn werkzaamheden aan de omstandigheden aangepast.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd. Eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het uitvoeren van logistieke activiteiten zoals het verzamelen, sorteren, vouwen, rangschikken, inventariseren, controleren, (her)verdelen en intern transporteren van linnengoed.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Linnenbeheer is logistiek. Gebruikt linnen moet naar de wasserij, schoon linnen naar de linnenkamer. En omgekeerd. Intern, binnen de locatie zelf, van de linnenkamer naar de afdelingen. En weer terug. Een puzzel waar geen stukje in mag ontbreken.

Wat moet je doen
 1. Stel vragen en zoek uit op welke manier de logistiek van linnengoed op jouw locatie is geregeld. Hierbij kun je denken aan vragen als:
  • Welke activiteiten worden door Careyn zelf uitgevoerd en welke zijn uitbesteed?
  • Op welke manier is de interne logistiek geregeld?
  • Wie verzamelt gebruikt linnengoed? En hoe? Waar wordt dit opgeslagen?
  • Wie verdeelt het schone linnengoed? En hoe gaat dit in zijn werk?
  • Tot slot: welke voorbereidingen zijn nodig om alles goed te laten verlopen?
 2. Spreek met je begeleider af welke taak jij gaat uitvoeren. Assisteer bij de interne logistiek van linnengoed. Werk veilig en zorg voor een goede werkhouding.
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je hebt logistieke activiteiten uitgevoerd: verzamelen, sorteren, vouwen, rangschikken, inventariseren, controleren, (her)verdelen, (intern) transporteren e.d.
 • Je hebt je werkwijze aangepast aan onvoorziene omstandigheden, zoals drukte of tijdsdruk.
 • Je hebt veilig en ergonomisch gewerkt. 
tot 60 min.
*
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.