Maaltijden bereiden in een kleinschalige keuken

  📧
Maaltijden bereiden in een kleinschalige keuken
Je bent er bijna Terug
Kook lekker én veilig!
Catering & food

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd. Eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het serveergereed maken van de maaltijd volgens de bedrijfsrichtlijnen.
 • heeft gastgericht gewerkt.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Voor ouderen is de warme maaltijd een welkome afwisseling in een soms eenzaam leven. Maaltijden hebben immers een sociale functie. En wist je dat de geur van griesmeelpudding of een lekkere pan soep ook herinneringen kan oproepen?

Wat moet je doen
 1. Stel vragen en zoek uit wat er allemaal moet gebeuren om een maaltijd te serveren. Hierbij kun je denken aan vragen als:
  • Hoe laat wordt de maaltijd geserveerd?
  • Op welke manier wordt de maaltijd opgediend? Is de tafel gedekt, wordt er bediend of kun je langs een buffet lopen?
  • Wat moet er worden bereid? Voor iedereen hetzelfde of juist niet?
  • Op welke manier wordt rekening gehouden met dieetwensen?
  • Welke bereidingsinstructies zijn van toepassing? En waar vind je die?
 2. Assisteer bij de voorbereiding en bereiding van de maaltijd.
   
 3. Maak gerechten serveergereed en werk voedselveilig. Zorg voor een goede werkhouding.
   
 4. Bij een warme bereiding worden temperaturen gemeten; deze moeten genoteerd worden in een HACCP-logboek. Voer de juiste checks uit en noteer de waarden in het logboek. Onderneem actie als de temperatuur niet binnen volgens normen is.
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je hebt geassisteerd tijdens het serveergereed maken en/of bereiden van de maaltijd.
 • Je hebt gastgericht gewerkt volgens de bedrijfsrichtlijnen.
 • In geval van een warme bereiding heb je een temperatuurcontrole uitgevoerd; de waarden heb je op juiste wijze geregistreerd.
60+ min.
***
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.