Verblijfsruimte(n) klaarzetten

  📧
Verblijfsruimte(n) klaarzetten
Je bent er bijna Terug
Klaar voor gebruik?
Catering & food

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft zijn/haar werkwijze flexibel en correct op de omstandigheden afgestemd.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het klaarzetten van een verblijfsruimte.
 • heeft het eigen werk gecontroleerd op de voorgeschreven kwaliteitscriteria; hierbij mag een checklist worden gebruikt.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Schuiven of sjouwen met tafels en stoelen terwijl cliënten in dezelfde ruimte zijn? Niet zo handig. Het klaarzetten van een verblijfsruimte (zoals een huiskamer, een recreatieruimte of een appartement) kun je beter van tevoren doen. Hoe de ruimte ingericht moet worden en welke materialen je daarbij moet gebruiken, is afhankelijk van de activiteit die in de ruimte plaatsvindt. Wordt er gezellig koffie gedronken en een potje gekaart? Dan moet je stoelen en verschillende tafels klaarzetten. Wordt er gezamenlijk gegeten? Dan moet je een opstelling kiezen die geschikt is om goed te kunnen serveren en comfortabel te kunnen eten. Klinkt simpel nietwaar? Toch worden er vaak belangrijke dingen vergeten. Opletten dus!

Wat moet je doen

Deze opdracht kun je doen in alle verblijfsruimten.

 1. Stel vragen en zoek uit wat er allemaal moet gebeuren om een bepaalde verblijfsruimte klaar te zetten. Hierbij kun je denken aan vragen als:
  • Welke activiteit vindt er plaats? Wanneer en hoe laat?
  • Hoeveel personen worden verwacht?
  • Welke indeling is het meest geschikt? Soms kun je dit zelf bepalen.
  • Welke materialen of hulpmiddelen zijn nodig om de activiteit veilig uit te voeren?
  • Hoe wordt er rekening gehouden met valgevaar (33% van alle ouderen boven de 65 jaar valt jaarlijks minimaal één keer)?
  • Welke verlichting is het meest geschikt?
  • Waar haal je het benodigde meubilair e.d. vandaan?
 2. Zet de ruimte klaar. Werk veilig en zorg voor een goede houding. Vooral tijdens tilwerkzaamheden.
   
 3. Check of de ruimte zodanig is klaargezet, dat de activiteit moeiteloos en veilig kan worden uitgevoerd. 
Voldoende
 • De inrichting van de ruimte past bij de activiteit die er zal worden uitgevoerd.
 • De indeling past bij de activiteit.
 • Er is rekening gehouden met valgevaar.
 • Alle benodigdheden zijn op tijd aanwezig.
 • Je hebt ordelijk en systematisch gewerkt; stap voor stap en volgens de bedrijfsrichtlijnen.
 • Je hebt ergonomisch gewerkt.
tot 60 min.
*
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.