Feedback/reflectie op een leidinggevende activiteit

  📧
Feedback/reflectie op een leidinggevende activiteit
Je bent er bijna Terug
En? Hoe ging het?
Begeleiding

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • kan deze opdracht inzetten om tot taakgerichte reflectie te komen op het gebied van leiding geven.
 • kan u m.b.v. deze opdracht uitnodigen om feedback te geven op een activiteit waarbij leiding is gegeven.

 

 

 

 

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Leidinggeven een makkie? Soms blijkt het moeilijker dan je denkt.
Wie onder jouw leiding of supervisie een prestatie heeft neergezet, heeft ongetwijfeld een mening over jouw gedrag als leidinggevende. Daar kun je veel van leren.

Wie weet heb je zelf ook een mening over de manier waarop jij een leidinggevende activiteit hebt aangepakt. Door even terug te kijken, kun je jezelf bijsturen en verbeteren. Dat wordt ‘reflectie’ genoemd. Vraag je iemand anders om uitspraken te doen om de door jou uitgevoerde handeling de volgende keer beter te doen, dan hebben we het over ‘feedback’.

Feedback is iets anders dan kritiek of een beoordeling. Iemand persoonlijk afbranden? Niet de bedoeling van feedback. Goede feedback stelt de ontvanger in staat er iets mee te doen. Feedback verzonden? Mooi. Je kunt de ontvanger altijd vragen wat zijn ideeën hierover zijn, zodat hij zelf verbeteringen kan aanvullen.

Voor degene die feedback ontvangt, is het wel zo prettig als hij/zij weet waar de feedback precies over gaat. Dus geef je feedback, wees dan duidelijk en concreet. Houd het zakelijk, maar wel opbouwend. Succes!

Wat moet je doen

Klik op ‘Opdracht afronden’ om naar de vragen te gaan. 

Voldoende
 • De situatie (handeling) waarop wordt teruggekeken, is voldoende beschreven.
 • De feedback is relevant en heeft betrekking op specifieke onderdelen van leiding geven.
 • De antwoorden zijn specifiek en voor de ontvanger goed te begrijpen.
 • Er is een goede balans tussen positieve en negatieve terugkoppeling.
tot 60 min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.