Tafels dekken
Je bent er bijna Terug
Aanvallen!
Catering & food

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft zijn/haar werkwijze flexibel en correct afgestemd op de omstandigheden.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het dekken van tafel(s).
 • heeft het eigen werk gecontroleerd op de voorgeschreven kwaliteitscriteria.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Een mooi gedekte tafel maakt elke maaltijd sfeervoller. Een gedekte tafel is ook gewoon handig; tijdens het eten heb je alles bij de hand. Heel belangrijk. Zeker voor cliënten die moeite hebben met lopen. Wie tafels indekt, zal goed moeten controleren of het bestek en servies goed schoon zijn. Sommige cliënten gebruiken aangepast servies en bestek. Help jij ze aan tafel?

Let op!

Het bestek is het geheel van alle messen, vorken en lepels dat aan tafel wordt gebruikt. Een couvert is het woord dat in de horeca wordt gehanteerd voor het nodige eetgerei per gast, meestal in een ruimere betekenis dan bestek. Een couvert moet passen bij de gerechten die worden geserveerd. 

Wat moet je doen
 1. Stel vragen en zoek uit wat er allemaal moet gebeuren om de tafel(s) te dekken. Hierbij kun je denken aan vragen als:
  • Voor welk maaltijdmoment moet(en) de tafel(s) worden gedekt?
  • Is er een tafelschikking, bijvoorbeeld omdat sommigen een motorische beperking hebben?
  • Wanneer en hoe laat begint de maaltijd?
  • Hoeveel personen worden er verwacht?
  • Wat wordt er tijdens de maaltijd geserveerd? Wat is het menu?
  • Op welke manier moeten de couverts worden ingedekt? Welke attributen horen op tafel te staan?
  • Waar haal je het bestek, serviesgoed e.d. vandaan?
 2. Dek de tafel(s). Werk gastgericht en veilig; zorg voor een goede houding.
   
 3. Check of de tafels zodanig zijn gedekt, dat de maaltijd moeiteloos kan worden geserveerd. 
Voldoende
 • De couverts zijn ingedekt conform het menu en volgens de bedrijfsrichtlijnen.
 • Er is schoon bestek, servies en tafelbedekking gebruikt.
 • De tafels zijn tijdig gereed, ruim voordat de maaltijd wordt geserveerd.
 • Je hebt ordelijk en systematisch gewerkt; stap voor stap en volgens de bedrijfsrichtlijnen.
 • Je hebt ergonomisch gewerkt.
tot 60 min.
*
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.