Apparatuur gereedzetten
Je bent er bijna Terug
Werkt het?
Facility & overig

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Je bent helemaal klaar voor de ontvangst van de gasten. De opstelling en indeling van de zaal of het restaurant klopt. Alles ziet er piekfijn uit. Maar nadat de gasten zijn gearriveerd blijkt dat de beamer niet werkt. Of de koffieketel is defect. En waar is eigenlijk dat verlengsnoer? Dat wil je natuurlijk koste wat het kost voorkomen. Daarom check je voordat de gasten komen of alle apparatuur (en bijbehoren) aanwezig is. En of het wel werkt.

Wat moet je doen
 1. Probeer uit te vinden wat de procedure is voor het controleren van apparatuur. Stel vragen zoals:
  • Welke installaties en apparatuur moet periodiek worden gecontroleerd?
  • Wie is verantwoordelijk voor vervanging van apparatuur?
  • Op welke manier wordt een eventuele storing of defect gemeld?
  • Zijn er checklists voor de controle van apparatuur?
  • Welke apparatuur bevindt zich standaard in de ruimte(n) en welke moeten worden klaargezet?
  • Wie controleert of de ruimte gereed is voor gebruik?
 2. Zet voor een willekeurige activiteit de apparatuur gereed. Check of alles aanwezig is en test de werking. Meld eventuele storingen volgens de bedrijfsrichtlijnen.
 3. Check de ruimte. Werkt alles? Laat je werk controleren door je begeleider.
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je hebt alle gevraagde apparatuur klaargezet en getest op werking en gebruiksinstructie(s).
 • Je hebt veilig en ergonomisch gewerkt.
 • Je hebt je werk laten controleren door je begeleider.
tot 60 min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.