Bestelling voorbereiden
Je bent er bijna Terug
Bestel maar
Facility & overig

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Het is lekker druk en de gasten willen graag die ene salade. Maar helaas er blijkt niet genoeg in voorraad te zijn en je moet de gasten ‘nee’ verkopen. Of er is zoveel ijs besteld dat het niet opkomt voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Het ijs moet worden weggegooid. Zonde!

Voorraadbeheer is een heel belangrijk onderdeel van het wel of niet slagen van een horecabedrijf. Aan de ene kant moet je genoeg in voorraad hebben om de continuïteit te garanderen en om winst te maken. Met te weinig voorraad kan geen enkel horecabedrijf goed functioneren. Aan de andere kant moet je ook niet te veel voorraad hebben. De kans op schade of bederf is dan té groot. Bovendien met de opslag ook niet overvol raken.

In deze opdracht ga jij een aantal bestellingen opstellen.

Wat moet je doen
 1. Zoek uit op welke manier de bestelprocedure op jouw locatie verloopt.
  Stel vragen als:
  • Welke productgroepen zijn er? En welke artikelen horen daarbij?
  • Wie levert de goederen? Een externe leverancier of een interne?
  • Hoe wordt de bestelgrootte bepaald?
  • Welke besteleenheden zijn er?
  • Is er een voorraadbeheersysteem?
  • Welke administratieve handelingen moeten gebeuren? Zijn er standaardformulieren?
 2. Bereid voor een willekeurige productgroep een bestelling voor. Bepaal om welke artikelen het gaat en bepaal de bestelgrootte. Houd rekening met de besteleenheden en/of eenheidsmaten. Je bent verplicht om de juiste bestelprocedure en bestelwijze te volgen.
 3. Denk je dat jouw bestelling klopt? Laat het controleren door je leidinggevende. Voer in overleg met hem en/of een collega de bestelling uit. Let op: Je mag de bestelling alleen plaatsen na goedkeuring van je leidinggevende!

Wil je om feedback vragen na afloop van deze opdracht? Klik dan hier om iemand uit te nodigen tot het geven van feedback.

Voldoende
 • Je hebt de juiste bestelprocedure gevolgd en de juiste bestelwijze toegepast conform de bedrijfsrichtlijnen.
 • Je hebt de juiste administratieve handelingen uitgevoerd.
 • Je hebt de juiste besteleenheden en/of eenheidsmaten op je bestelling aangegeven.
tot 60 min.
***
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.