Deelnemen aan een werkoverleg

  📧
Deelnemen aan een werkoverleg
Je bent er bijna Terug
Samen overleggen
Facility & overig

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Om te kijken of alles goed gaat op je werk wordt er regelmatig een werkoverleg gepland. Je bespreekt dan met je collega’s en leidinggevende(n) de lopende zaken. Het is een moment om belangrijke informatie uit te wisselen. Samen nog even kijken naar de resultaten van de afdeling. Is alles nog duidelijk voor iedereen?

Tijdens een werkoverleg kijk je ook of dingen anders moeten of misschien wel beter kunnen. Hoe zorg je er nu voor dat zo'n werkoverleg goed verloopt?

Wat moet je doen
 1. Voorbereiding is het halve werk. Zoek uit wanneer het eerstvolgende werkoverleg is gepland. Bereid je goed voor. Denk aan de volgende zaken:
  • Vraag om een agenda (dat zijn de punten die worden besproken).
  • Zijn er punten op de agenda waar jij ook iets over wilt/kunt zeggen?
  • Bedenk iets wat jij ter sprake kan brengen. Bijvoorbeeld iets wat volgens jou beter kan. Of iets waarvan jij vindt dat het juist heel goed is. Misschien wil je ergens informatie over?
  • Wil je een probleem bespreken? Heb je zelf al een oplossing in gedachte?
 2. Neem deel aan het werkoverleg. Luister goed naar iedereen en probeer mee te denken. Bespreek het punt dat jij van tevoren hebt bedacht. 
Voldoende
 • Je hebt de agenda van het werkoverleg opgevraagd.
 • Je hebt gekeken welke zaken er besproken werden en je daarop voorbereid.
 • Je hebt zelf iets bedacht wat volgens jou besproken moest worden.
 • Je hebt deelgenomen aan een werkoverleg.
tot 60 min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.