Kassa opmaken en overdragen

  📧
Kassa opmaken en overdragen
Je bent er bijna Terug
Tellen, tellen, tellen
Facility & overig

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Je dienst zit erop. Het is lekker druk geweest, dus je hebt heel veel afgerekend. Sommige klanten hebben contant betaald. Andere hebben gepind. Zelf heb je door de drukte ook een paar keer een bestelling fout aangeslagen op de kassa. En je leidinggevende heeft tijdens jouw dienst alvast de briefjes van vijftig uit jouw kassa gehaald. Hoe ga je nu controleren of de inhoud van de kassa wel klopt?

Om dat te checken maak je een zogenaamde kassa-afrekening. Met andere woorden: Je berekent hoeveel geld er tijdens jouw dienst in de kassa terecht is gekomen. Daarna controleer je of dit bedrag klopt met de hoeveelheid geld die er in de kassa zit.

Wat moet je doen
 1. Zoek uit hoe de procedure voor het afsluiten en overdragen van de kassa op jouw locatie is geregeld. Stel vragen als:
  • Hoe wordt berekend hoeveel geld er in de kassa terecht is gekomen?
  • Hoe wordt er rekening gehouden met foute aanslagen?
  • En met niet-contante betalingen?
  • Welke administratieve handelingen zijn er nodig?
  • Zijn er standaardformulieren?
  • Hoe zit het met de afgifte van contanten?
  • Hoe zit het met de veiligheid?
 2. Maak aan het einde van je dienst de kassa op en draag deze over. Doe deze opdracht samen met een leidinggevende. Werk nauwkeurig en volgens de bedrijfsrichtlijnen.
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je kunt benoemen welke informatie je nodig hebt om de kassa op te maken en/of het verantwoorden van de inkomsten.
 • Je hebt de kassa correct opgemaakt en/of overgedragen volgens de bedrijfsrichtlijnen.
 • Je hebt de juiste administratieve handelingen uitgevoerd.
tot 60 min.
***
18+

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.