Werkinstructie maken
Je bent er bijna Terug
Zo doe je dat
Facility & overig

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Een goede werkinstructie is belangrijk voor elke nieuwe collega, die het allemaal nog moet leren. In dat geval is het een handig hulpmiddel. Maar er zijn nog meer redenen om werkinstructies te gebruiken. Denk maar eens aan kwaliteit en veiligheid. Een gast verwacht dat zijn broodje op iedere willekeurige dag van de week hetzelfde wordt belegd. En wat te denken van veiligheidssituaties tijdens het werk?

Je voelde het waarschijnlijk al aankomen. Nu je bedacht hebt wat een goede werkinstructie is, mag je er één gaan maken.

Wat moet je doen
 1. Zoek een werkproces waarvoor nog geen instructie is gemaakt en maak die zelf. Dat kan gaan over de bereiding van een product. Of een situatie waarbij veiligheid erg belangrijk is, zoals het opmaken van een kassa.
 2. Neem vervolgens de proef op de som: vraag een willekeurige collega de handeling uit voeren aan de hand van jouw werkinstructie.
 3. Schrijf puntsgewijs op wat je is opgevallen.
 4. Trek conclusies en noteer wat je kunt verbeteren aan de werkinstructie. Zorg ervoor dat de verbeterpunten heel concreet zijn.
Voldoende
 • Het is duidelijk om welke handeling/taak het gaat.
 • De werkinstructie bevat voldoende informatie om de handeling uit te voeren.
 • De werkinstructie is opgesteld in begrijpelijke taal.
 • De lay-out van de werkinstructie is doelmatig.
 • De werkinstructie is uitgeprobeerd in de praktijk.
tot 60 min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.