Keuken gebruiksklaar maken

  📧
Keuken gebruiksklaar maken
Je bent er bijna Terug
Spotless!
Catering & food

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft zijn/haar werkwijze flexibel en correct op de omstandigheden afgestemd.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het gebruiksklaar maken van de keuken.
 • heeft het eigen werk gecontroleerd op de voorgeschreven kwaliteitscriteria.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Lekker en efficiënt koken? Makkie. Als de keuken tenminste gebruiksklaar is. Kleine of grote keukens, als onderdeel van een appartement of juist als centrale keuken; keukens horen opgeruimd, schoon en gebruiksklaar te zijn. Meestal worden keukens na de maaltijdbereiding schoongemaakt. Dan kunnen ze een volgende keer zonder problemen weer worden gebruikt. Help je mee?

Wat moet je doen
 1. Stel vragen en zoek uit wat er allemaal moet gebeuren om de keuken(s) gebruiksklaar te maken. Hierbij kun je denken aan vragen als:
  • Hoe moet er met afval worden omgegaan?
  • Welke reinigings- en desinfectieprocedures zijn van toepassing?
  • Zijn er periodieke controles die moeten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld op de werking van apparatuur of op het gebied van hygiëne?
  • Welke schoonmaakmiddelen zijn verplicht?
  • Waar vind je de schoonmaakmiddelen?
  • Wanneer is de keuken inspectiegereed? En wie doet die inspectie? 
 2. Voer de werkzaamheden uit om de keuken(s) gebruiksklaar te maken. Zorg ervoor dat de keuken klaar is voor inspectie. Dat wordt ‘inspectiegereed’ genoemd.
Voldoende
 • De opruim- en schoonmaakwerkzaamheden zijn correct uitgevoerd.
 • Het afval is op de juiste manier verzameld, gescheiden en afgevoerd.
 • De keuken is aan het einde van de opdracht inspectiegereed opgeleverd.
 • De werkzaamheden zijn binnen de tijd afgerond.
 • Je hebt ordelijk en systematisch gewerkt; stap voor stap en volgens de bedrijfsrichtlijnen.
 • Je hebt ergonomisch gewerkt.
tot 60 min.
*
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.