Knelpunten en klachten herleiden/opvolgen

  📧
Knelpunten en klachten herleiden/opvolgen
Je bent er bijna Terug
Klagen mag!
Onderhoud, techniek & huismeesterschap

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft initiatief getoond door vragen te stellen.
 • heeft minimaal vier klachten bekeken en er één uitgekozen die meteen moet worden opgevolgd.
 • heeft een klacht uitgekozen die volgens hem/haar goed is opgevolgd.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

De klant is altijd koning. Dat zal bij jullie vast niet anders zijn. In veel bedrijven worden ontevreden klanten daarom aangemoedigd om te klagen. Zo kun je de dienstverlening namelijk nog beter op de klanten afstemmen. Van klachten over bijvoorbeeld de omgeving, de ontvangst of de hygiëne kun je veel leren. Hoe kom je erachter welke klachten er zijn? En wat gebeurt er met die klachten? Dat leer je door deze opdracht te maken.

Wat moet je doen
 1. Zoek uit hoe er op jouw locatie omgegaan wordt met klachten. Stel vragen zoals:
  • Is er een klachtenprocedure?
  • Is er een meldpunt voor klachten?
  • Hoe wordt een klacht geregistreerd?
  • Zijn er veel verschillende klachten?
  • Hoe wordt een klacht opgevolgd?
  • Wie controleert of de klacht is opgelost?
  • Hoe kom je erachter of de klager tevreden is?
  • Wat gaat er vaak fout?
 2. Bekijk een aantal klachten (minimaal vier). Wat is de oorzaak van deze klachten? Wat gaat er vaak fout? Wat kan er gebeuren om deze klachten in de toekomst te voorkomen? Neem ook de vragen van stap 1 mee.
   
 3. Kies een klacht uit waarvan jij vindt dat deze goed is opgevolgd.
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen en je goed voor te bereiden.
 • Je hebt een aantal klachten (minimaal 4) bekeken aan de hand van de vragen uit stap 1 en 2.
 • Je hebt een klacht uitgekozen die volgens jou goed is opgevolgd.
60+ min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.