Actieplan opstellen
Je bent er bijna Terug
Een goed begin…
Facility & overig

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleidersinfo

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de aanvangsbriefing voorbereid.
 • heeft zich tijdens de briefing actief opgesteld door vragen te stellen.
 • heeft de belangrijkste onderwerpen en afspraken van de briefing vastgelegd.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Als manager van de Huiskamer ben jij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het restaurant. Daar komt best wat bij kijken. Je bent degene die op de hoogte moet zijn van alles wat er moet gebeuren. En daarop moet je de crew aansturen. Als jij ze niet vertelt wat ze moeten doen, kunnen zij het ook niet weten.

Hetzelfde geldt ook voor jou. Voordat jij echt aan de slag kunt, moet je weten wat er van jou wordt verwacht. Daarom start de Huiskamerchallenge met een overleg met je begeleider en de opdrachtgever (Cormet). Bij deze zogeheten aanvangsbriefing bespreken jullie de werkzaamheden, de bijzonderheden en de doelen. Aan jou de taak om dit om te zetten naar jouw eigen actieplan/takenlijst.

Wat moet je doen
 1. Maak een afspraak met je begeleider voor een datum en tijdstip voor de aanvangsbriefing.
 2. Denk eerst even goed na over het te voeren overleg. Welke vragen over de Huiskamerchallenge heb jij nu al? Bijvoorbeeld:
  • Welke taken vallen onder mijn verantwoordelijkheid? En welke niet?
  • Welke werkzaamheden moeten worden afgestemd?
  • Hoe moet ik omgaan met onverwachte situaties?
  • Zijn er veiligheidsvoorschriften/bedrijfsrichtlijnen waar ik me aan moet houden?
  • Welke administratieve verplichtingen zijn er?
 3. Neem deel aan de aanvangsbriefing. Stel je actief op en stel indien nodig vragen.
 4. Stel een actieplan op door de vragen te beantwoorden. Om bij de vragen te komen, moet je op ‘Opdracht afronden’ klikken.
Voldoende
 • Je hebt de aanvangsbriefing bijgewoond.
 • Het is duidelijk wat er tijdens de aanvangsbriefing is besproken qua doelen, taken en verwachtingen.
 • De afspraken zijn correct en kernachtig beschreven; het is duidelijk wie, wat moet doen en wanneer.
tot 60 min.
***
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.