Teambriefing verzorgen
Je bent er bijna Terug
Hoe, wat, waar, waarom?
Facility & overig

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleidersinfo

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft de briefing in begrijpelijk Nederlands gehouden; alle kritieke onderdelen van de Huiskamerchallenge zijn aan bod gekomen.
 • heeft aantoonbaar afspraken gemaakt over de belangrijkste onderwerpen als taakverdeling, rooster en ziekmeldingen.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Het doel van de teambriefing is om met alle betrokken teamleden voor aanvang van de Huiskamerchallenge de zaken scherp te krijgen. Je geeft een overzicht van wat er allemaal moet gebeuren. Je verdeelt de taken. Je maakt afspraken over de samenwerking, ziekmeldingen etc. Je inventariseert of er nog vragen of problemen zijn. En zo ja, dan los je dat natuurlijk op. Aan het einde van een briefing moet iedereen precies weten wat hij of zij moet doen. En iedereen moet lekker gemotiveerd aan de slag willen natuurlijk.

Ook tijdens de Huiskamerchallenge ben jij degene die voor structuur moet zorgen. Jij bent degene die alle details in zijn hoofd heeft zitten en in de gaten houdt of alles nog gaat zoals het moet. Indien nodig kun je altijd nog weer even een korte briefing houden.

Wat moet je doen
 1. Inventariseer nog eens de zaken die zijn besproken in de aanvangsbriefing.
 2. Maak een lijst van de taken die moeten worden uitgevoerd.
 3. Bereid je voor op de briefing. Stel vragen zoals:
  • Welke werkzaamheden zijn er?
  • Wat zijn kritieke punten?
  • Hoe verdeel ik de taken? Welke werkinstructies horen bij die taken?
  • Hoe leg ik de werkzaamheden uit?
  • Welke afspraken moet er gemaakt worden?
  • Hoe motiveer ik de leden van het team?
 4. Optioneel: Verzamel de benodigde werkinstructies of schrijf deze indien nodig zelf. Vind je dat lastig? Maak dan eerst de opdracht Werkinstructie maken.
 5. Geef de briefing aan het team van medewerkers.

Wil je om feedback vragen na afloop van deze opdracht? Klik dan hier om iemand uit te nodigen tot het geven van feedback.

Voldoende
 • Je hebt je goed voorbereid op de briefing.
 • Je hebt alle kritieke punten van de Huiskamerchallenge vastgelegd.
 • Je hebt de medewerkers geïnstrueerd en aantoonbaar afspraken gemaakt.
tot 60 min.
***
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.