Werkafspraak maken
Je bent er bijna Terug
Afgesproken!
Schoonmaak

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleidersinfo

De student:

 • heeft zich op passende wijze op het werkgesprek voorbereid.
 • heeft de opdracht stap voor stap uitgevoerd:
  • heeft het werkgesprek voorbereid.
  • heeft de afspraken genoteerd.
 • heeft de opdracht individueel afgerond, ook al is er tijdens de opdracht samengewerkt.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd. Eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval: het vastleggen van de afspraken in het eerste werkgesprek. 

 

 

 

 

 

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Je hebt een praktijkbegeleider van Gom. Dat is een Gom-professional die al jaren in het vak zit. Jij maakt afspraken met jouw begeleider over de manier waarop jullie gaan samenwerken. Jullie maken werkafspraken. Dat doe je in een werkgesprek.

 • Een werkgesprek is geen vrijblijvend praatje.
 • Je moet het werkgesprek goed voorbereiden.
 • Je legt de gemaakte afspraken vast.
Wat moet je doen

Je gaat een werkgesprek voeren. Na afloop leg je de afspraken vast.

Vooraf (planning):
Nodig je begeleider uit voor een gesprek om de start van jullie samenwerking te bespreken.

Tijdens het gesprek (onderwerpen):
Voer het gesprek. Maak tijdens het gesprek aantekeningen. Deze vragen zijn een goede leidraad:

 • Wat vind jij belangrijk in de samenwerking met jouw begeleider?
 • Wat vindt jouw begeleider belangrijk in de samenwerking met jou?
 • Bespreek verwachtingen: Op welke manier wil jij samenwerken? Op welke manier wil jouw begeleider samenwerken?
 • Wat verwacht jij van je begeleider? Wat doe jij om duidelijk te maken wat je verwacht?
 • Wat verwacht je begeleider van jou? Wat doet je begeleider?
 • Over welke werkzaamheden hebben jullie afspraken gemaakt?
 • Hebben jullie afspraken gemaakt over de manier waarop je gaat werken?
 • Hebben jullie afspraken gemaakt over de kwaliteit van je werk?
 • Hoe weten jullie straks of de afspraken goed zijn nagekomen?

Na afloop (verslag maken):
Maak een verslag van het werkgesprek door de vragen te beantwoorden. Als je klikt op ‘Opdracht afronden’ en de vragen beantwoordt, wijst het zich vanzelf.

Voldoende
 • Je hebt alle vragen volledig beantwoord.
 • Je antwoorden zijn specifiek. Wie er niet bij was, begrijpt toch wat je afgesproken hebt.
 • Tijdens het gesprek heb je initiatief getoond. Bijvoorbeeld door vragen te stellen.
 • Tijdens het gesprek heb je goed overlegd, zonder gedoe of geklooi.
tot 60 min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.