VSR-DKS-meting doen
Je bent er bijna Terug
Is dit écht schoon?
Schoonmaak

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleidersinfo

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de DKS-ronde voorbereid.
 • heeft de DKS-ronde stap voor stap uitgevoerd.
 • heeft de DKS-ronde individueel afgerond, ook al is er tijdens de opdracht samengewerkt.
 • heeft de vereiste handelingen goed uitgevoerd. Eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het maken van een DKS-ronde.
 • heeft de DKS-ronde objectief uitgevoerd.
 • heeft passende feedback gegeven, zowel positief als negatief.

 

 

 

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Minstens elk half jaar controleert Gom de kwaliteit van de schoonmaak van een object. Dit heet een VSR-DKS-meting. Deze meting doe je meestal samen met één of meer schoonmaakmedewerkers.

Wat moet je doen
 1. Je gaat een DKS-ronde lopen.
 2. Daarna maak je een verslag van alles wat je op je ronde opgevallen is.

Vooraf

 • Spreek met je begeleider af waar en wanneer je een DKS-ronde gaat lopen. Vraag de DKS-afspraken op bij je begeleider. Lees deze goed door.
 • Meld alle schoonmaakmedewerkers dat je een DKS-ronde gaat doen. Geef aan dat de medewerkers vooraf bijzonderheden aan jou kunnen melden.
 • Nodig een of meer collega’s uit om samen met jou de DKS-ronde te lopen.

Tijdens de DKS-ronde

 • Controleer met objectieve metingen.
 • Maak aantekeningen van opvallende situaties, die volgens jou beter kunnen.

Na afloop

 • Meld aan de medewerkers wat je is opgevallen. Noem eerst de dingen die goed zijn! Daarna de dingen die beter kunnen.
 • Maak een verslag van je DKS-ronde. Klik op ‘Opdracht afronden’ en beantwoord de vragen. 
Voldoende
 • Je hebt alle vragen volledig beantwoord.
 • Je antwoorden zijn specifiek. Wie er niet bij was, begrijpt toch wat je bedoelt.
 • Tijdens de opdracht heb je initiatief getoond. Bijvoorbeeld door vragen te stellen.
 • Tijdens de opdracht heb je goed samengewerkt, zonder gedoe of geklooi.
tot 60 min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.