Operationeel werkoverleg voeren

  📧
Je bent er bijna Terug
Een goed gesprek
Schoonmaak

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleidersinfo

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft een agenda opgesteld.
 • heeft anderen actief benaderd om aan het gesprek deel te nemen.
 • heeft het werkoverleg gevoerd.
 • heeft zich aan de tijdslimiet gehouden.
 • heeft relevante onderwerpen aan de orde gesteld.
 • heeft ervoor gezorgd dat er notulen worden gemaakt.
 • heeft een realistische reflectie op het eigen functioneren gegeven.
 • heeft feedback aan collega’s gevraagd, gekregen én ontvangen.

 

 

 

 

 

 

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Het doel van werkoverleg is simpel: zorgen dat het werk beter verloopt.

Het werkoverleg met schoonmaakmedewerkers van je object is bedoeld voor praktische zaken. Denk aan de organisatie van het werk. Je hebt maar een kwartier de tijd om een werkoverleg te voeren, het werk moet namelijk gewoon door kunnen gaan.

Daarom moet je een werkoverleg van tevoren zorgvuldig voorbereiden. Doe je dat niet? Dan gaat het werkoverleg alle kanten uit en ben je nooit op tijd klaar.

Wat moet je doen

Voordat je begint

 • Plan het werkoverleg. Kies een datum, een tijd en een plek.
 • Stel zelf een agenda op. Jij gaat nadenken en opschrijven waar jij het tijdens het overleg over wilt hebben. Je moet dus een duidelijke agenda opstellen en de belangrijkste agendapunten kort toelichten. Je begeleider moet dus kunnen zien waarom jij die punten hebt opgesteld.
 • Bereid het werkoverleg voor. Denk na over een positieve manier om het gesprek te beginnen. Anderen activeren is een must.

Tijdens het gesprek

 • Zit het overleg voor. Zorg ervoor dat de agendapunten een voor een besproken worden. Spreek af wie de notulen maakt.

Na afloop

 • Staan de afspraken puntsgewijs op papier? Zijn alle besluiten genoemd? Zijn alle acties genoteerd?
 • Vraag feedback aan je collega’s; nodig minimaal één collega uit om jou de feedback toe te sturen m.b.v. deze opdracht.

Heb je alle stappen gedaan? Klik op ‘Opdracht afronden’ en beantwoord de vragen. 

Voldoende
 • Je hebt alle vragen volledig beantwoord.
 • Je antwoorden zijn specifiek. Wie er niet bij was, begrijpt toch wat je bedoelt.
 • Tijdens de opdracht heb je initiatief getoond. Bijvoorbeeld door vragen te stellen.
 • Tijdens de opdracht heb je goed samengewerkt, zonder gedoe of geklooi.
60+ min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.