Belevingschecklist gebruiken

  📧
Belevingschecklist gebruiken
Je bent er bijna Terug
Mag ik u wat vragen?
Schoonmaak

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleidersinfo

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft de relatie gelegd tussen het pva en de checklist.
 • heeft aangetoond over kennis van zaken te beschikken; kwaliteitsnormen zijn hem/haar duidelijk.
 • heeft anderen actief benaderd om de checklist in te vullen c.q. het gesprek over de kwaliteitsbeleving aan te gaan.
 • heeft een realistische reflectie op het eigen functioneren gegeven.
 • heeft concrete verbeterpunten genoemd.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Youngflex wil goed schoonmaakwerk leveren. Daarom is er voor elk object een plan van aanpak en wordt er met professionele materialen en middelen gewerkt. Vakbekwame schoonmaakmedewerkers doen de rest. Maar ‘schoon’ is vooral een kwestie van beleving. Als iemand het gevoel heeft dat iets niet schoon is, dan is zijn beleving van kwaliteit dus laag. Wie weet is het in werkelijkheid schoon, maar als iemand toch het gevoel heeft dat dit niet zo is… Dan blijft het dweilen met de kraan open.
Om de beleving van kwaliteit vast te stellen, worden bij Youngflex belevingschecklists ingezet.

Met behulp van een checklist stel je vragen zoals: Wat vinden de gebruikers? Zien zij dat je je werk goed doet? Hebben ze tips voor je? Kortom: je gaat het ze vragen.

Wat moet je doen
 • Bekijk de belevingschecklist aandachtig. Bestudeer de onderwerpen.
 • Pak het plan van aanpak van het betreffende object er bij.
  Vergelijk dit plan met de checklist. Het gaat hier om de norm: wat is de kwaliteit die is overeengekomen? Pas als je dat weet, kun je de belevingschecklist en de uitkomsten daarvan goed met elkaar matchen.
 • Vraag een representatieve groep gebruikers naar hun mening m.b.v. de belevingschecklist. 
Voldoende
 • Je hebt minimaal drie mensen benaderd.
 • Je hebt het juiste instrument ingezet.
 • Je bent inhoudelijk goed op de hoogte van de vragen.
 • Je weet welke normen er zijn overeengekomen.
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je bent tijdens de uitvoering vriendelijk en beleefd gebleven.
tot 60 min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.