Je bent er bijna Terug
Wie, wat, waar, wanneer?
Facility & overig

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleidersinfo

De student:

 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het bijhouden en gebruiken van een logboek.
 • heeft de melding in begrijpelijk Nederlands opgesteld; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft in de melding de kritieke onderdelen van het logboek zoals tijd, plaats, handeling en betrokkenen opgenomen. Uit de melding blijkt ook welke acties zijn gedaan en/of nog moeten worden genomen.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Tijdens het managen van de Huiskamer maak je natuurlijk van alles mee. Je stuurt de crew aan. Je draagt zorg voor de bestellingen, de productie en verkoop. Om het ook voor jezelf allemaal op een rijtje te houden, is het de bedoeling dat je een logboek bijhoudt. Het bijhouden van het logboek doe je buiten de online omgeving om. Hoe je het precies doet, mag je zelf weten. Het mag op papier, het mag op je mobiel, je mag er foto’s bij gebruiken…wat jij wilt. Wel noteer je altijd datum, tijd, activiteit en wie, wat gedaan heeft. Handig, want zo kun jij altijd nalezen wat je precies hebt gedaan. Je logboek is ook de basis voor meldingen over de voortgang en/of bijzondere omstandigheden naar je begeleider. In deze opdracht ga je je logboek gebruiken om zo’n melding te doen.

Wat moet je doen

Let op je kunt deze opdracht pas doen, nadat je tenminste één dag een logboek hebt bijgehouden.

 1. Neem allereerst je logboek nog een keer goed door.
 2. Kies een gebeurtenis die jij aan je begeleider wilt gaan melden.
 3. Stel een melding op door de vragen te beantwoorden. Om bij de vragen te komen moet je op ‘Opdracht afronden’ klikken.
Voldoende
 • Je hebt de melding opgesteld aan de hand van je logboek en de vragen; je hebt alle vragen beantwoord.
 • De melding is duidelijk en in correct Nederlands opgesteld en is voorzien van datum, tijd, handeling en betrokken personen.
 • Uit de melding blijkt ook welke acties zijn gedaan en/of nog moeten worden genomen.
tot 60 min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.